Ny studie: 81 procent kan vara korsimmuna

Av: Elle Kari Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

En ny tysk studie visar att över 80 procent av befolkningen kan ha t-cellssvar mot covid-19 – så kallad korsimmunitet. Upptäckten är viktig för fortsatt forskning men innebär inte någon flockimmunitet enligt experter.

Över 80 procent av världens befolkning kan ha t-cellssvar mot covid-19, alltså så kallad korsimmunitet. Det visar en ny tysk studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Immunology.

Genom att analysera blod från donatorer som tillfrisknat från covid-19 har forskarna lyckats identifiera så kallade t-cellsepitoper som ligger bakom t-cellssvaret mot covid-19. Detta möjliggjorde att man kunde upptäcka t-cellssvar hos 100 procent av studiens 180 volontärer. Detta stämde också för de volontärer som inte uppvisade några antikroppar vid test.

Studien analyserade dessutom blodprover från donatorer som samlades in innan pandemin bröt ut. Påfallande nog upptäcktes små mängder av covid-19 riktade t-celler, som alltså känner igen viruskomponenter, hos 81 procent av dessa oexponerade givare.

T-celler brukar fungera så att de känner igen en virusinfekterad cell och slår ut den. På det sättet kan den generera tidig kontroll av viruset. Emellertid innebär inte korsimmunitet att man nödvändigtvis är immun mot covid-19, och effekterna av de redan existerande t-cellerna måste undersökas i ytterligare studier.

– Det stämmer inte att 80 procent är fullt immuna och inte kan bli sjuka, det är inte så t-celler fungerar. Deras roll är att dämpa sjukdomsförloppet, säger Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska institutet.

Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet.
Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet.

Den nya studien visar till viss del samma sak som en svensk studie som publicerades i somras. Då upptäckte forskare från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset att immuniteten mot covid-19 kan vara högre än vad antikroppstesterna visar. Många i studien visade upp så kallad T-cellsimmunitet mot coronaviruset och forskarna konstaterade att t-cellssvaret var i nivå med vad som kan uppmätas efter vaccination med godkända vacciner mot andra virus. De som drabbats mildare kunde inte alltid visa upp antikroppar i ett test men visade ändå ett påtagligt t-cellssvar, enligt studien.

Enligt Marcus Buggert betyder det troligtvis att det funnits andra coronavirus som cirkulerat, vilket praktiskt taget alla har utsatts för. De tidigare coronavirusen är troligtvis tillräckligt lika det nya för att de gamla t-cellerna ska känna igen det nya viruset. T-cellerna kan inte ge samma sterila skydd som antikroppar, men de kan känna igen infekterade celler.

– Det kan generera tidig kontroll av viruset. Förmodligen är det så att individer som har ett sånt här t-cellssvar får en lindrigare variant av viruset. Däremot tror jag inte att korsimmunitet ger upphov till flockimmunitet. För att en cell ska kunna kicka in krävs det en viss grad av infektion, och om så här många personer har de här svaren skulle vi ju ha en flockimmunitet i samhället redan nu, säger Marcus Buggert.

Enligt forskningsledaren Juliane Walz är upptäckten av epitoperna inte bara viktiga för utredning och diagnos av covid-19 immunitet, men kan också ligga till grund för utvecklingen av vaccin.

Foto: Johan Nilsson/TT
Blodprover analyseras för antikroppar.

PODD Då kan ett vaccin vara redo

Aftonbladet Daily pratar med samordnaren Richard Bergström.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad:

LÄS VIDARE