Vårdplatserna snart slut på sjukhuset: Undvik att åka bil

Undvik alla situationer där du riskerar att behöva sjukvård – det är chefsläkarens uppmaning.

Vårdplatserna snart slut
”Hänger på skör tråd”
Så ska du tänka