Här får du böter – om du stirrar ner i mobilen

1 av 2 | Foto: Shutterstock/IBL / ShutterstockShutterstock [downlo

avSimón Bustamante

NYHETER

Läser du det här medan du knallar?

Hade du varit på Hawaii hade det kunnat kosta dig 300 spänn.

Nu får man nämligen böter om polisen haffar dig med att stirra ner i mobilskärmen när du är på språng, rapporterar New York Times.

I veckan börjar en ny lag gälla i delstaten Hawaiis huvudstad Honolulu – nu kan du få upp till 35 dollar, knappt 300 kronor, i böter om polisen haffar dig med att stirra ner i mobilen när du går över gatan.

Honolulu blir därmed den första staden i världen med ett direkt förbud mot mobilstirrande på trafikerade gator.

– Fotgängare kommer nu vara lika ansvariga för sin egen säkerhet som bilisterna, säger Brandon Elefante i stadsfullmäktige, upphovsmannen bakom lagen.

Antalet döda fotgängare ökar

Förra året steg antalet dödade fotgängare i USA med 9 procent, till sammanlagt 5 987 dödsfall – den högsta dödssiffran i USA sedan 1990.

Ett skäl tros vara den snabba ökningen av smartphoneanvändande, vilket ses som en ständig källa till mental och visuell distraktion – för både bilister och fotgängare.

Mängden data som direkt kopplar distraherat promenerande med skador och dödsfall bland fotgängare är knapp, men Etienne Krug, chef på Världshälsoorganisationen (WHO) menar att första studier pekar mot att mobilstirrande på trafikerade gator faktiskt kan vara direkt farligt.

Fyra gånger större risk

Skriver man på ett sms samtidigt som man promenerar löper man fyra gånger större risk att hamna i åtminstone en trafikfarlig situation, som att gå mot rött eller inte se sig om åt båda hållen, menar Etienne Krug.

Enligt WHO-chefen tar det också 18 procent längre tid för mobilstirrande fotgängare att gå över gatan än vad det tar för odistraherade gångtrafikanter.

Hawaiis huvudstad må vara den första stad som går så långt som till ett regelrätt förbud, men är långt ifrån den enda platsen där man vidtagit åtgärder i ett försök att minimera risken för skador och dödsfall.

Flera städer ser över säkerheten

I delstaten Kalifornien pryds vägar av skyltar med uppmaningen: ”Se upp! Gå över gatan. Sedan kan du uppdatera Facebook.” I Mumbai i Indien har man inrättat no-selfie-zoner – och i den tyska staden Augsburg har man installerat trafikljus på marken för att nedåtstirrande fotgängare ska reagera så fort man närmar sig spårvagnsvägar.

Men kritiker menar att ett direkt förbud som i Honolulu hotar att inskränka individens personliga frihet.

– Skrota det här inskränkande förslaget och utbilda istället medborgarna i hur man använder elektronik på ett ansvarsfullt sätt – så polisen kan fokusera på viktigare frågor, tycker Honolulu-bon Ben Robinson.

ARTIKELN HANDLAR OM