Stort tillslag av polisen: ”De tog rubb och stubb”

Polisen har gjort tillslag mot minst tre företag som säljer cannabidiololja i Skåne och Västra Götaland.

– Vi bekräftar att det gjorts husrannsakan på några företag och att brottsrubriceringen rör narkotikaärenden, säger Lars Johansson, chef för enheten för grova brott i Skaraborg.

Aydin Darchini, VD på Nordic Med Can, är starkt kritisk i och med att produkter från EU-godkänd industrihampa är lagligt i Sverige.

– De tog rubb och stubb, det är förvånande, säger han till Aftonbladet.

Aydin Darchini, VD på Nordic Med Can, som säljer CBD-olja i Sverige.
Aydin Darchini, VD på Nordic Med Can, som säljer CBD-olja i Sverige.

Det har gjorts husrannsakningar på företag som säljer cannabidiololja, CBD-olja, i Skåne och i Västra Götaland under tisdagen.

– De tog allt, rubb och stubb. Jag har inte fått något besked om varför, förutom att de nämnde Sveriges nolltolerans mot THC, säger Aydin Darchini, VD på Nordic Med Can.

Polisen är sparsam med detaljer om varför man gjort tillslaget eller med vilket lagstöd man genomfört husrannsakningarna.

– Vad bakgrunden till det här är har jag inga kommentarer till i och med att det ingår i förundersökningen, men rubriceringen rör narkotikabrott, säger Lars Johansson, chef för enheten för grova brott i Skaraborg.

Låga halter av THC, den substans som finns i cannabis och ger psykoaktiva verkningar finns i CBD-olja men en dom från Högsta domstolen 2007 undantar produkten som görs av industrihampa, om den är av de sorter som Statens jordbruksverk godkänner och innehåller max 0,2 procent av substansen THC.

Husrannsakningarna ska inte ha föregåtts av någon polisanmälan mot företagen och ingen sitter frihetsberövad med anledning av tillslagen.

– Det finns en förundersökning och vi får se var det kommer att landa längre fram, säger Lars Johansson.

Läkemedelsverket ska utreda CBD-marknaden

Martin Burman, som utreder kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika på Läkemedelsverket känner till att tillslagen har gjorts men menar att myndigheten inte har med polisens husrannsakningar att göra.

– Vi känner till att det har gjorts, men det är polisens arbete och vi har ingen tillsyn från den aspekten. Vi är dock medvetna om CBD-marknaden och tittar på den utifrån läkemedelslagstiftningen, säger Martin Burman.

Om produkterna som företagen säljer marknadsförs som läkemedel måste de godkännas av Läkemedelsverket innan försäljning.

– Man får inte själv tillverka och sälja läkemedel mot alla möjliga sjukdomar. Då får man skicka in en ansökan till oss om att få det godkänt. Det är inget företag på den svenska marknaden som säljer CBD-olja som har gjort det, säger Martin Burman.

Läkemedelsverket har möjlighet att utföra saluförbud mot företag om de inte har tillstånd att sälja produkterna men har inte fattat beslut rörande någon enskild produkt eller företag.

– Än så länge har vi bara utrett det här och vi har inte polisanmält något företag. Vad polisen gör får du fråga dem om, det rör snarare narkotikalagstiftningen än läkemedelslagstiftningen. Men återkommer du vid ett senare tillfälle kommer det finnas konkreta handlingar rörande detta, det har fattats ett beslut i att utreda den här frågan, säger Martin Burman.”

Leverantören: ”Finns mycket okunskap”

Aydin Darchini på Nordic Med Can tycker inte att hans produkter marknadsförs som mediciner men medger att det finns andra aktörer som gör det.

– Vi marknadsför oss inte som att det är medicinska produkter. Vårt fokus ligger på utbildning och upplysning om industrihampa och cannabis, säger han och fortsätter:

– Anledningen till att Sverige fortfarande är så stramt när det gäller CBD-oljan är okunskap. Jag förstår att det behövs en reglering av produkter som innehåller hög halt av THC men när det gäller industrihampa undantas den från narkotikadefinitionen.

Legalisering – rätt väg för Sverige?
Publisert: