Datasystemet på Danderyds sjukhus utslaget

NYHETER

Alla datasystem på Danderyds sjukhus i Stockholm ligger nere.

Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska fler sjukhus och vårdcentraler i länet drabbats.

Alla datasystem på Danderyds sjukhus ligger nere, detta ska även gälla patientsystemet.

Enligt uppgifter till Aftonbladet är det inte bara Danderyds sjukhus som slagits ut utan även vårdcentraler och vårdinrättningar på flera håll i Stockholms län har drabbats.

Det är i nuläget oklart i vilken omfattning.

– Vi har haft en driftstörning sedan klockan 10 som gäller några sjukhus och vårdcentraler i länet, men jag vet inte i vilken omfattning än, säger Rebecka Gunditz, kommunikatör på Stockholmsläns landsting, och bekräftar även att patientjournalerna ligger nere.

Klockan 11.30 var problemet åtgärdat.

– Nu fungerar systemet igen men det kan upplevas en viss fördröjning, säger Rebecka Gunditz.

Det utslagna datasystemet ska ha varit på grund av ett planerat tekniskt underhåll, enligt landstingets kommunikatör.

ARTIKELN HANDLAR OM