Barnen kan få livslånga skador efter cancern

1 av 3 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
"Det finns barn som lever med biverkningar och sena effekter av sjukdomen och behandlingarna hela livet", säger Per Leander, generalsekreterare på Barncancerfonden.
NYHETER

Vart tredje barn som överlever sin cancer får livslånga biverkningar.
– Det är inte alltid så att barn som haft cancer får ett fullgott liv, säger Per Leander, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Att ett barn överlevt cancer behöver inte alltid innebära att hälsan är helt återställd.

– Det finns barn som lever med biverkningar och sena effekter av såväl sjukdomen som av behandlingarna, säger Per Leander.

Dels uppstår akuta komplikationer i samband med behandlingarna, som avstötning efter stamcellstransplantationer, infektioner, blödningar i slemhinnorna.

Dels kan sena komplikationer uppstå.

  • En tredjedel av barnen klarar sig helt från framtida biverkningar.

  • En tredjedel drabbas av någon biverkning, som inte behöver vara stor eller påverka livet mycket.

  • Medan en tredjedel får svåra biverkningar som medför stora och livslånga problem.

Canceröverlevare

Det kan röra sig om exempelvis kognitiv påverkan, utvecklingsstörning, koncentrationsproblem, försämrat minne, ett amputerat ben eller en arm, kortväxthet och infertilitet.

Men det kan även röra sig om sekundär cancer och påverkan på hjärta och kärl, som upptäcks tio år efter cancern.

– Vi har en stor grupp canceröverlevare i dag, tidigare dog ju barnen. Därför är det först på senare år som vi fått kunskap om sena komplikationer, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

En viktig del i forskningen är därför att försöka ta reda på hur sena komplikationer kan undvikas.

LÄS OCKSÅ:

Här är barnens egna berättelser om cancer – se Magnus Wennmans bildreportage ”Ljuspunkter”

Tål strålning sämre

– Vi måste inte bara hitta nya, utan även skonsammare, behandlingar, säger Kerstin Sollerbrant.

Barn tål strålning sämre än vuxna, eftersom deras kroppar växer och hjärnan är under utveckling. Barn med hjärntumör får ofta mycket komplikationer av strålning, som kognitiva störningar, sämre koncentrationsförmåga och minne.

Ett viktigt mål för forskningen är därför att kunna begränsa strålningen till enbart cancertumören, så att inte friska celler skadas, liksom att kunna operera bort en hjärntumör med mindre marginaler, utan att riskera att inte få bort cancern.

Försök med äggstock

Infertilitet (ofruktsamhet) är en biverkning av både strålning och cellgifter. Eftersom könscellerna är omogna före puberteten så är det inte lönt att frysa in dem för framtida befruktning.

Ett försök görs därför med att frysa in en bit av en äggstock från flickor med cancer. Syftet är att utveckla nya sätt att kunna få fram mogna ägg från små omogna folliklar hos unga flickor

– Men man har ju ingen erfarenhet av hur det här fungerar. Det är ju inte som att frysa in en bit av en äggstock från vuxna kvinnor, säger Kerstin Sollerbrant.

Studien är ett av de forskningsprojekt som fått anslag av Barncancerfonden i år.

ARTIKELN HANDLAR OM