Så tror svenskarna att 2017 blir

1 av 2
NYHETER

2016 var ett dåligt år – för Sverige.

Det tycker nästan varannan svensk i Aftonbladet/Inizios undersökning.

Var tredje tycker dock att deras egna liv blev bättre och lika många är hoppfulla inför 2017.

”Allt mindre solidaritet, förkastlig och ohuman migration samt allt mer en uppdelning av folket.”

”Vi har tagit på oss för mycket när det gäller asylansökan och man kan bara komma tillrätta med detta när de styrande vågar bestämma något utan att vara rädda att trampa någon på tårna.”

”De säger att statsekonomin i Sverige är väldigt bra men sjukhusen klarar inte sin ekonomi, kommunerna klarar inte skola, äldrevård och invandring.”

Så tycker några av svenskarna som deltog i i Aftonbladets/Inizios undersökning. 46 procent av de tillfrågade tycker att 2016 var ett dåligt år för Sverige. Alla kriser i världen, som flykting- och migrationspolitiken, är en av förklaringarna till missnöjet.

Fler tror på att det blir bättre 2017

Knappt tredjedel (30 procent) är dock av motsatt åsikt. Landets stabila ekonomi, förbättrade skolresultat, låg arbetslöshet samt fungerade migration listas som skäl till att 2016 var ett bra år.

Något fler, 36 procent, tror att 2017 blir bättre än 2016. 38 procent tror att deras ekonomi kommer att förbättras.

Svenskarna hoppas också på bättre hälsa för egen del, mer handlingskraftiga politiker för Sveriges del, samt fred på jorden och en lösning på klimatproblemen för planetens skull.

– Överlag kan man alltså säga att svenskarna tycker 2016 ett dåligt år för Sverige, att de personligen fick det bättre under 2016 och tror att 2017 kommer att bli ett något bättre år än 2016, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

ARTIKELN HANDLAR OM

Inizio

Hälsa

Migration

Listor