Nyheter

Mobiltelefoni kan ge dig ögoncancer

NYHETER

Nya rön: tre gånger högre risk för storpratare

LONDON

Ett direkt samband mellan cancer och mobiltelefoner har upptäckts för första gången, enligt tyska forskare.

Resultaten av de nya forskarrönen kan komma att skaka hela den mobila telefonindustrin.

"DET FINNS ETT SAMBAND" Tyska forskare har upptäckt att det finns ett samband mellan cancer och regelbundet användande av mobiltelefon. Utlösande faktor kan vara vätskan i ögat som troligen bidrar till att absorbera strålningen.
"DET FINNS ETT SAMBAND" Tyska forskare har upptäckt att det finns ett samband mellan cancer och regelbundet användande av mobiltelefon. Utlösande faktor kan vara vätskan i ögat som troligen bidrar till att absorbera strålningen.

Undersökningen är gjord av ett forskarteam på universitetet i Essen, Tyskland, och publicerad i den ansedda medicinska journalen Epidemiology.

Den fastslår att det skett en trefaldig ökning av ögoncancer hos människor som regelbundet talar i mobiltelefoner.

Om de första forskningsresultaten kan konfirmeras av uppföljande studier kan det hela leda till tusentals stämningsansökningar från människor som drabbats av ögon- och hjärncancer.

Flitigt pratande gav cancer

I undersökningen deltog 118 personer med Uveal melanoma, som är en form av ögoncancer, samt 475 friska personer. Forskarna fick inte veta vilka av försökspersonerna som var friska eller sjuka.

När de analyserade resultaten framkom det att de cancersjuka hade talat betydligt mer i mobiltelefon än de andra.

Man anser nu att en utlösande faktor kan vara vätskan i ögat, som troligen bidrar till att absorbera radiostrålningen.

Undersökningen visade också att de celler, så kallade melanocyter, som hittades i ögats pigmentförande delar började växa och dela sig snabbare när de utsattes för mikrovågsstrålning. Det är just på det viset ögoncancer startar, och detta gav alltså forskarna en direkt länk mellan mobiltelefonerna och sjukdomen.

Svensk forskare: Bara indicier

Kjell Hansson Mild, docent i medicinsk fysik och en av Sveriges ledande forskare om mobiltelefoners eventuella risker, är skeptisk till de nya rönen.

- Jag tycker det låter lite konstigt. Ögonen är inte särskilt exponerade för strålning från dagens telefoner. Sedan tycker jag att urvalet är något litet. Att säga att en undersökning med 118 personer är ett slutgiltigt svar är att dra det ett steg för långt. Mycket tyder på att mobiltelefoner orsakar cancer, men ännu finns bara indicier och inga bevis.

- Naturligtvis kommer jag att slänga mig över undersökningen när jag kommer till jobbet, men jag tror möjligen att resultaten är en indikation på att vi ska börja titta mer på vilken betydelse mobiltelefoner har för ögoncancer.

Kjell Hansson Mild sätter större hopp till en multinationell undersökning i WHO:s regi som beräknas vara färdig om två till tre år. I den ingår flera tusen cancerpatienter.

Peter Wennman, Jens Kärrman

ANNONS EXTERN LÄNK

Sjuk? Testa om du har Covid-19 med smidigt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter