9|000 ensamkommande föreslås få ny chans

Av:  TT

Hundratalet ensamkommande ungdomar sittstrejkade på Mynttorget i Stockholm förra sommaren för att få stanna i Sverige. (Arkivbild)
Hundratalet ensamkommande ungdomar sittstrejkade på Mynttorget i Stockholm förra sommaren för att få stanna i Sverige. (Arkivbild)
Demonstrationer utanför Migrationsverkets förvar i Åstorp mot att ensamkommande ska utvisas. (Arkivbild)
Demonstrationer utanför Migrationsverkets förvar i Åstorp mot att ensamkommande ska utvisas. (Arkivbild)

Lagförslaget som kan ge 9 000 ensamkommande en ny chans att få stanna är klart.

Kostnaden bedöms handla om miljardbelopp de kommande åren.

– Vi har tagit del av det som har framförts på olika sätt, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S), om förändringar som gjorts i förslaget.

I det utkast till lagrådsremiss som justitiedepartementet nu skickar ut på remiss uppskattas att upptill 9 000 ensamkommande kan omfattas av lagförslaget.

Bara i år bedöms de extra kostnaderna kunna uppgå till över 400 miljoner kronor om man räknar in statens och kommunernas kostnader, samt kostnader för studiestöd.

Under 2019 bedöms de kostnaderna kunna bli över 1,6 miljarder kronor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom före jul överens om att ge ensamkommande unga, som kom till Sverige under 2015 och som ska utvisas, en andra chans. Den innebär en möjlighet att söka ett tillfälligt uppehållstillstånd om de studerar på gymnasiet.

"Mindre förändringar"

Nu är justitiedepartementet klart med sitt lagförslag, en departementspromemoria, som ska ut på remiss.

– Vi har gjort några mindre förändringar, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S) till TT.

En förändring jämfört med vad som presenterades före jul är att ensamkommande som angav att de var minderåriga när de kom, men inte placerades på ett hem i en kommun eftersom det ansågs uppenbart att de var äldre, inte omfattas av den nya chansen.

– Det rör en mindre grupp av den målgrupp som förslaget riktar sig till och där är vi tydliga med att det gäller när det uppenbart avviker, säger Fritzon.

Det tidigare förslaget kritiserades av oppositionen för att även ge dem som ljugit om sin ålder en ny chans. Moderaterna anser förändringen är liten och inte ändrar på att även många som redan var 18 år eller ett par år äldre när de kom får en ny chans.

Omfattar yrkesutbildning

En annan förändring är att möjligheten att få tidsbegränsat uppehållstillstånd inte bara ska gälla gymnasiestudier, utan även kortare yrkesutbildningar inom komvux eller särvux, om utbildningen avslutas innan personen fyllt 25 år.

Som tidigare gäller den nya chansen ensamkommande som registrerades som minderåriga asylsökande till och med den 24 november 2015. De ska också ha drabbats av långa handläggningstider på minst 15 månader och därmed hunnit fylla 18 år när utvisningsbeslutet togs.

Justitiedepartementet lägger också ett förslag som ska lösa ett problem polisen pekat på med nuvarande lagstiftning. Enligt polisen så kan personer med utvisningsbeslut skjuta upp verkställighet under lång tid genom att lämna in nya ansökningar om uppehållstillstånd för studier.

– Det har ställt till en del bekymmer och då föreslår vi nu att Migrationsverket får möjlighet att besluta om inhibition, ett avbeslut, för att säkerställa om man kommer ifråga för den här gruppen eller inte, säger Heléne Fritzon.

Behöver få med C

Regeringen vill få igenom förslaget om ensamkommande till sommaren, men behöver stöd av både Vänsterpartiet och Centerpartiet. C tyckte att förslaget som presenterades först hade flera brister.

– Det har varit kommentarer och utspel runt vårt förslag från olika partier i media. Vi har kallat till informationsmöte för det här och gett möjlighet att återkomma med synpunkter. Sedan har vi tagit ställning till det som har framförts på olika sätt, säger migrationsminister Fritzon.

Enligt uppgift kommer Centern inte att ta ställning till lagförslaget förrän remissinstanser har yttrat sig. Remissvaren ska vara inlämnade till justitiedepartementet senast 20 februari.

Publisert: