"Sigvard Bernadotte blir aldrig prins igen"

NYHETER

Kungens jurist ger klart besked

Sigvard Bernadotte, 93, kommer aldrig att få tillbaka sin prinstitel.

Frågan har diskuterats flera gånger inom hovet men kungen vill inte ändra sina företrädares beslut.

Det skriver hovauditören Bengt Ljungqvist i en debattartikel i dag.

Foto: Anders Wiklund
Kungen ändrar sig inte. Sigvard Bernadotte kommer aldrig att få tillbaka sin prinstitel.

Kungafamiljen kommenterar aldrig familjeangelägenheter offentligt. Men efter det att Sigvard Bernadotte vänt sig till Europadomstolen för att få tillbaka den prinstitel han fråntogs 1934 görs ett undantag.

Kungen ändrar sig inte

I en debattartikel i Dagens Nyheter skickar kungen fram sin jurist, hovauditören Bengt Ljungqvist för utveckla hovets ståndpunkt.

Frågan om Sigvard Bernadottes titel har diskuterats ingående inom hovet vid flera tillfällen men inga skäl att ändra Gustav V:s beslut har framkommit.

"Konungens ställningstagande vilar på fast grund", skriver Bengt Ljungqvist.

Hovet skriver i artikeln att Sigvard Bernadotte inte blivit negativt särbehandlad. Hans bröder Lennart och Carl Johan behandlades på samma sätt.

Båda blev av med sin prinstitel när de utan kungens godkännande gifte sig med kvinnor som inte kom från blåblodiga familjer.

Vill inte omtolka beslut

Av respekt för sina företrädares beslut vill inte kungen revidera eller omtolka de beslut som fattats före hans tid och med en annan grundlag, skriver Bengt Ljungqvist och tillägger:

"Konungen äger för övrigt inte rätt att ändra beslut tagna i statsrådet oavsett om det är beslut från hans företrädares tid eller senare".

I debatten om Sigvards titel har det hänvisats till att prins Oscar fick behålla sin titel när han gifte sig med en kvinna från allmogen.

Hovet menar att detta exempel skiljer sig från Sigvardfallet eftersom Oscar II samtyckt till giftermålet.

"Motivet till konungens samtycke den gången var bland annat att han ansåg tronföljden tryggad oavsett detta", skriver Bengt Ljungqvist.

Jens Kärrman