”Ett modigt val”

Aftonbladets Wolfgang Hansson om fredspristagaren

Nobelinstitutet valde att ge Liu Xiaobo fredspriset.

Därmed trotsar man Kinas regering som varnat för att ge den fängslade dissidenten priset.

– Det är väldigt modigt av Nobelinstitutet. Det här kommer garanterat att generera någon form av hämnd från Kina mot Norge, säger Aftonbladets Wolfgang Hansson.

Den politiska oppositionen är ett känsligt kapitel för Kina.

– Kina har anammat den kapitalistiska stilen och fungerar mycket som i västvärlden men landet är fortfarande en diktatur. Man håller inga fria val. Vissa dissidenter som har hög profil i väst, tycker Kina illa om eftersom de anses ge landet dåligt rykte utomlands. När Liu Xiaobo får fredspriset är det som att indirekt säga till Kina att de inte sköter sig och bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Möjliga effekter

Nobelinstitutet ses av Kina som en företrädare för den norska regeringen, menar Wolfgang Hansson.

– De ser inte Nobelinstitutet som en fristående organisation, utan menar att det är norska politiker som ligger bakom det här.

Wolfgang Hansson ser också att årets fredspris, utöver en möjlig hämnd från Kina mot Norge, kan generera andra effekter.

– I bästa fall blir de bättre på det här med mänskliga rättigheter, men det är inte en trolig utveckling. Risken är väl istället att man på kort sikt drar åt tumskruvarna. Det här ger råg i ryggen åt dissidenterna i Kina och då blir man förmodligen orolig över att fler ska våga yttra sig i politisk opposition.

Värdig pristagare

Vad effekten blir för Liu Xiaobo som sitter fängslad, dömd till 11 års fängelse för att ha skrivit en text, är svårt att spekulera i.

– Det kan försämra förhållanden för honom, att han blir straffad för att få priset.

Enligt Wolfgang Hansson har fredspriset stor tyngd och är en viktig symbol.

– Det blir alltid diskussion om vem som får fredspriset och vissa år har man ifrågasatt pristagaren. Men det är nog inte många som ifrågasätter om Liu Xiaobo är värd priset. Just den här typen av enskilda människor som visat stort mod är precis sådana som man bör premiera. Han har helt klart blivit utsatt för stora övergrepp för att ha jobbat för mänskliga fri- och rättigheter. Jag tycker han är ett utmärkt val av pristagare.

Publisert: