Gazas befolkning skänker till Haiti

avOlof Jönsson

Var femte invånare i Gaza lever i djup fattigdom.

Israels blockaden av den lilla kustremsan har lett till en ständig brist på mat och andra förnödenheter.

Ändå skänker Gazaborna vad de kan till offren för jordbävningen i Haiti.

I måndags inledde en lokal organisation i Gaza en kampanj för att samla in pengar, filtar och mat till Haitis befolkning. Hjälpen ska distrubueras av Röda korset, uppger den palestinska nyhetsbyrån Maan.

– Folk kanske förvånas av att vi kan samla donationer från vårt folk. Men vi säger bara att det här är en humanitär kampanj och vårt folk älskar liv och fred, säger en talesperson för organisationen.

Att transportera varor ut och in ur Gazaremsan är dock inte det lättaste och LA Times rapporterar att flera donationer stoppats av Israel.

Det palestinska styret på Västbanken, som styrs av Hamas rival Fatah, har också lovat att hjälpa Haiti men ännu inte specificerat vilket bistånd de kommer att bidra med.

Både Israel och flera arabstater har redan bistått med pengar, förnödenheter och medicinsk personal till Haiti. Det enda arablandet som ännu inte bidragit är det rika oljelandet Saudiarabien.