Största krigshotet

avWolfgang Hansson

1 av 5 | Foto: Scanpix
Indien visade upp missilen Agni III, som kan bära kärnvapen, för allmänheten. Bilden är tagen den 23 januari i år.

Ingenstans i världen är risken för ett kärnvapenkrig mellan stater större än i Sydasien.

Indien och Pakistan kapprustar som under Kalla kriget.

Fortfarande är de båda länderna formellt i krig med varandra. Allt som finns är ett permanent vapenstillestånd från 1949.

Bråket gäller Kashmir, ett bergigt men strategiskt viktigt område nära Himalaya. Båda Pakistan och Indien hävdar att Kashmir tillhör dem. I dag är det delat. Majoriteten av befolkningen är muslimer.

Framförallt på den pakistanska sidan finns fler rebellrörelser som med regeringens goda minne genomför terrordåd och strider mot indiska soldater.

Kashmir-konflikten har i årtionden drivit på hatet mellan de båda länderna. Båda har skaffat kärnvapen för att avskräcka sin motståndare.

Så fort ett terrordåd inträffar i Indien så riktas genast anklagelser mot Pakistan.

Vissa försök till töväder mellan de båda staterna har gjorts men det går väldigt mycket upp och ner. Misstron är stark.

Utvecklar kärnvapen

Båda fortsätter att utveckla kärnvapen. Pakistan ska öppna ännu en anläggning för tillverkning av plutonium.

– Indien och Pakistan ägnar sig åt kapprustning i slow-motion, säger Shannon Kile, kärnvapenexpert på Sipri. De utökar sin arsenal av såväl stridsspetsar som bärraketer.

Även om den omedelbara krigsrisken i dag är låg har den här konflikten potentialen att på kort tid utvecklas till en brinnande konflikthärd.

Läget kompliceras av den politiska instabiliteten i Pakistan. Regeringen är svag och har inte ens kontroll över hela sitt territorium. Talibanrörelsen och andra extrema muslimska grupper behärskar i praktiken vissa områden i den nordvästra delen av landet.

Expertisen är enig om att Pakistan är den kärnvapenstat som löper störst risk att kollapsa.

Frågan alla ställer men ingen har svaret på är:

Vad händer i så fall med deras kärnvapen?