Allt till alla – med hjälp av stängda gränser

NYHETER

Sänkta skatter, höjda bidrag och nej till invandring i SD:s skuggbudget

Sänkta skatter, höjda ersättningar och mer till polis och försvar.

När Sverigedemokraterna presenterar sin skuggbudget i dag är det mer till alla som gäller.

Finansiering: Kraftigt minskad invandring och stora nedskärningar i biståndet.

Foto: Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Vad får man om man lägger ihop det mest väljarvänliga ur regeringens politik med de största godbitarna ur de rödgrönas skuggbudget?

Svar: Sverigedemokraternas politik för de kommande två åren.

Sänkt skatt för pensionärer

Samtidigt som man behåller alliansregeringens inkomstskattesänkningar på över 70 miljarder satsar man 65 miljarder på välfärden. Här ingår 28 miljarder i sänkt skatt till landets pensionärer, höjda ersättningar till arbetslösa och sjuka samt höjd föräldrapenning och underhållsstöd, med mera.

Dessutom vill Sverigedemkraterna ge polis, åklagarmyndighet och landets domstolar 10,5 miljarder kronor till och med 2012. Försvaret får 11,5 miljarder extra.

Minskad invandring

När det gäller finansieringen slutar alla likheter med övriga riksdagspartier. Miljarderna ska uteslutande bekostas genom kraftigt minskad invandring och stora besparingar på biståndet.

Genom en minsking av asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent sparas 78 miljarder kronor 2010 - 2012, enligt partiet. På biståndssidan handlar det om 29,5 intjänade miljarder genom att nivån sänks till 0,7 procent av BNI.

Höjer arbetsgivaravgiften

När partiet presenterade sitt valmanifest tidigare i år lät TV8 Svenskt Näringsliv göra en granskning av löften, utgifter och inkomster. Då kom man fram till att över 20 miljarder var ofinansierade. Den luckan har nu täppts till, konstaterar Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster.

– Sammantaget är den här budgeten mycket närmare att räknemässigt gå ihop, säger han.

Men han är kritisk till metoden. Sverigedemokraterna sparar in över 38 miljarder på tre år genom att höja arbetsgivaravgiften för företagen. Partiet tar också tillbaka hälften av den sänkta arbetsgivaravgift som regeringen infört för unga under 26 år.

– Samhällsekonomoiskt är det inte ansvarsfullt. Här finns många delar som skulle försämra tillväxten, säger Stefan Fölster.