Tysklands president avgår

NYHETER

Helt sensationellt meddelade Tysklands president Horst Köhler på måndagen att han avgår. Presidenten, som i huvudsak har representativa uppdrag, men måste underteckna alla lagar och spelar en roll vid regeringsbildningar, väljs indirekt.

Horst Köhler omvaldes så sent som den 23 maj förra året för en andra femårsperiod.

Som förklaring till sin avgång nämnde Köhler enligt Der Spiegel på nätet den kritik som riktats mot hans uttalanden om Tysklands insats i Afghanistan.

Det som tvingade Horst Köhler att ge upp Tysklands högsta ämbete kan sammanfattas i en enda mycket lång mening. Den uttalade Köhler i en radiointervju som sändes för drygt en vecka sedan, men som först under de senaste dagarna orsakat en debatt och mött häftiga reaktioner.

Köhler, som gav intervjun i samband med att han nyligen besökte de tyska trupperna i Afghanistan, sade då:

– Jag ser det som så, att i det stora hela är vi på väg, också i hela samhället, att förstå att ett land av vår storlek, med sin inriktning på utrikeshandel och därmed också beroende av utrikeshandeln, måste veta att en militär insats i tveksamma fall och i nödfall är nödvändig för att tillvarata våra intressen, till exempel fria handelsvägar, att förhindra att hela regioner destabiliseras och med säkerhet då också skulle påverka våra möjligheter negativt och drabba handel, arbetsplatser och inkomster.

Bland kritikerna mot detta uttalande finns bland andra en statsrättsjurist, som har ifrågasatt om presidentens uppfattning är förenlig med den tyska författningen.

Kristdemokraten och ekonomen Köhler, som 2000 utnämndes till direktör för Internationella valutafonden, valdes till president första gången 2004.

TT