Ask: För låga straff för grov misshandel

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Justitieministern vill att de värsta misshandlarna ska kunna dömas till 10 års fängelse

Justitieminister Beatrice Ask tycker att personer som begår grova våldsbrott kommer undan alldeles för lätt. Därför höjer regeringen nu straffskalan för mycket grov misshandel.

– Vi har bra straffskalor i Sverige, men den högre delen av straffskalan används allt för sällan, säger hon.

Nu höjs straffen för personer som grovt misshandlar eller torterar gamla, handikappade, barn eller närstående.

Dessutom blir det lättare för domstolar att utdöma mer exakta straff.

I 98 procent av alla fall av grov misshandel dömer domstolarna i den nedre delen av straffskalan.

För låga straff

Varför vet inte Beatrice Ask.

Hon tror det kan bero på att lagen inte ger tyngd åt försvårande omständigheter, som till exempel brottets art och råhet. I stället dömer man enligt praxis, i samma del av straffskalan, för alla typer av grov misshandel. Men nu ska det bli ändring på det.

I dag presenterade regeringen en lagrådsremiss där brottsrubriceringen grov misshandel delas upp i två delar, en mildare grov misshandel och en grövre. Den nya grövre brottsrubriceringens heter "synnerligen grov misshandel" och ska utdömas när någon grovt misshandlat en äldre, ett barn, en handikappad eller en närstående.

Som synnerligen grov misshandel räknas det också om offret utsatts för tortyrliknande våld. Den som gör sig skyldig till synnerligen grov misshandel får fängelse i mellan 4 till 10 år, att jämföra med grov misshandel, där straffskalan är 1 till 6 år.

Försvårande omständigheter

I förslaget till ny lag tydliggörs också vad domstolarna ska räkna som försvårande omständigheter, det vill säga omständigheter som ger högre straffskala. Detta har inte funnits tidigare.

– Det är nog en stor anledning till att alla brott, oavsett grad hamnar i samma straffskala. Man har inte haft praxis för detta tidigare, säger justitieministern.

Hon hoppas att straffskärpningen resulterar i att färre brott begås. Men det viktigaste för Beatrice Ask är ändå att straffet ställs i proportion till det begångna brottet .

– Första steget var att straffskalan för mord förstärktes, nu kommer detta, en straffskärpning för de riktigt grova misshandelsfallen, säger Beatrice Ask.

Lagen träder i kraft 1 juli i år.

Publicerad: