Assange-häktning står fast

NYHETER

Högsta domstolen tar inte upp häktningen av Wikileaks grundare Julian Assange. Därmed är han fortsatt internationellt efterlyst.

Foto: Julian Assange, Wikileaks frontfigur.

För att HD ska pröva ett överklagande krävs prövningstillstånd och detta kan beviljas om ärendet bedöms ha stor betydelse för rättstillämpningen eller om det finns andra synnerliga skäl. HD har gått igenom fallet Julian Assange och inte funnit skäl att bevilja Assange prövningstillstånd.

Julian Assange häktades den 18 november i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt som på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt i augusti i Enköping, tre fall av sexuellt ofredande i Stockholm och Enköping och ett fall av olaga tvång i Stockholm.

Häktningen överklagades till Svea hovrätt som avslog överklagan. Hovrätten justerade dock brottsrubriceringarna något. Ett fall av sexuellt ofredande underkändes och togs bort samtidigt som hovrätten graderade ned misstankegraden för våldtäkt till ett mindre grovt brott.

Assanges advokat Björn Hurtig förklarade efteråt att han var "lite nöjd" med hovrättens beslut men valde ändå att överklaga det till Högsta domstolen (HD).

Som skäl för att HD borde pröva häktningen av Assange åberopade advokat Björn Hurtig flera omständigheter i fallet.

Advokaten ifrågasätter om Assange kan häktas på grund av flyktfara eftersom han inte lämnat landet för att hålla sig undan den svenska polisen. Enligt Björn Hurtig var polisen till en början inte intresserad av att förhöra Assange och därmed var det fritt fram för honom att lämna landet. Han hävdar också att det var polisen själv som försatte sig i den situation som nu råder.

Julian Assange var tidigt villig att medverka i ett telefonförhör.

TT