Experten: Politiken är demokratiskt tveksam

avVictor Stenquist

NYHETER

Wikileaks avslöjande kan förändra säkerhetspolitiken

Informella arrangemang mellan regeringar har alltid funnits, hävdar expertisen.

Men det är inte alltid säkert att det skett i lagens namn.

– Den typen av politik har alltid varit demokratisk tveksam, säger Magnus Christiansson, säkerhetspolitisk forskare på Försvarshögskolan.

Wikileaks dokument visar att tjänstemän från justitiedepartementet velat hålla arrangemang mellan Sverige och USA informella.

Enligt Magnus Christiansson, säkerhetspolitisk forskare vid Försvarshögskolan är avslöjandet inte uppseendeväckande, utan går i linje med policyn Sverige hållit sedan kalla kriget.

– På ett sätt är det inte speciellt förvånande. Den politiken har dock alltid varit demokratiskt tveksam, säger han.

"Slutgiltiga haveriet"

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet går hårdare åt svenska politiker.

– Det är det slutgiltiga haveriet. När de valda ledarna känner större solidaritet och öppenhet i förhållande till en utländsk makt än till det egna folket, säger han.

Töllborg menar att de svenska tjänstemännens förehavanden bryter mot lagen.

Brottsligt

– Det är naturligtvis brottsligt. Om man lämnar ut uppgifter utan att ha ett lagligt stöd för det till en utländsk underrättelsetjänst om andra personer kan det vara flyktingspionage. Det kan också vara olovligt hanterande av hemliga uppgifter.

Men han tror inte att någon ordentligt ställs till svars.

– Det är säkert som amen i kyrkan så finns det inte någon åklagare med självbevarelsedrift i detta land som skulle väcka den här frågan. Då skulle karriären vara slut forttare än kvickt, säger Dennis Töllborg.

Beror på okunskap

Att hela affären uppmärksammas tror Magnus Christiansson kan bero på en okunskap bland svenska politiker.

– Det finns ett glapp mellan kunskapsnivån och förståelsen av innebörden av de samarbeten som vi har med andra länder.

Det är framför allt de militära samarbetena som kan försvåra, menar Magnus Christiansson.

– När vi övar tillsammans med andra, eller utvecklar vapensystem tillsammans med andra kan det leda till att vi har svårt att upprätthålla en självständig handlingsförmåga, säger han.

Medvetet från tjänstemän

– Det här tror jag att departementstjänstemännen ofta känner till. De vill undvika att dra in politikerna som kan sätta käppar i hjulen.

Christiansson tror också att de nya uppgifterna kan leda till en säkerhetspolitisk diskussion i Sverige. Men även att bilden vi svenskar har av oss själva kan förändras.

– Vår egen självbild är att vi är neutrala även fast vi övergivit neutraliteten för länge sedan. Det känns som att Wikileaksaffärerna gör att verkligheten kommer ifatt oss mer och mer.