Mejla

Wolfgang Hansson

Carlsson vill stärka regeringens kontroll över Sida

Publicerad:
Uppdaterad:

"Fördjävligt - sättet Nordström sparkades på"

Regeringen vill stärka makten över Sida.

Att sparka generaldirektören kan vara ett led i den strävan.

Men hon skötte det inte särskilt snyggt.

Biståndsminister Gunilla Carlsson valde 2007 själv att ge jobbet som Sida-chef till Anders Nordström. Hon gillade honom men nånstans under resans gång blev hon irriterad och tyckte inte han tillräckligt snabbt ändrade biståndet i den riktning som regeringen ville.

Senaste tiden är det uppenbart att de varit på kollisionskurs med varandra.

Ingen jag talat med tror att kritiken mot bristande kontroll på biståndspengar i Zambia och Tanzania är annat än ett svepskäl. Hon hade bsetämt sig. Nordström måste bort.

Framförallt kunde generaldirektör Nordström inte hålla i pengarna. Utgifter för personal, resor och it-kostnader sköt i väg i ett läge när myndigheten egentligen borde spara.

Avskaffa

Vilket, enligt mina källor, bland annat beror på att Sida avskaffat tjänsten som ekonomichef. Det finns ingen övergripande finansiell kontroll. Vilket på sitt sätt är häpnadsväckande på en stor myndighet som Sida.

Men Carlsson underlättade inte precis Sidas försök att spara pengar. När Nordström ville skjuta på tillsättningen av dyra tjänster i Bagdad och Kabul togs regeringsbeslut som uttryckligen förbjöd dessa besparingar.

Nu vill regeringen stärka greppet över Sida genom att tillsätta en styrelse för biståndsorganet. I nuläget har man vad som kallas insynsråd som inte alls har vare sig samma ansvar eller inflytande.

Underskatta

Då kan det vara bekvämt att ha en ny person på posten som inte alls är lika väl insatt i Sidas arbete som Nordström.

Dessutom ska man inte underskatta Carlssons vilja att några månader före valet framstå som handlingskraftig.

Gunilla Carlsson vill bort från den traditionella biståndspolitiken där Sverige långsiktigt satsar på ett större antal länder. Istället vill hon ha ett mer snabbfotat Sida som går in i konfliktområden.

Det är en omställning som tar tid och kostar pengar. Vilket Carlsson inte riktigt velat acceptera. Sida har inte fått nya pengar för det.

Krigshärjat

Som en Sida-medarbetare uttrycker det.

– Att arbeta i ett krigshärjat Kongo är en helt annan sak än att jobba i Tanzania. Det kräver helt andra resurser.

Även internt har det funnits kritik mot Nordström oförmåga att hålla koll på kostnaderna och snabbare ställa om Sida. Ändå är det många som reagerar väldigt starkt på sättet som Carlsson sparkar Nordström på.

– Rent för djävligt, säger en medarbetare. Först skriver hon en debattartikel sent på kvällen som sågar myndighetens ledning och nästa dag kallar hon till presskonferens. Väldigt dåligt skött.

Sida må ha fått en ny ledning. Men lita på att det kommer att fortsätta storma runt myndigheten.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad: