De flesta läkare som anmäls blir frikända

NYHETER

Förra året kritiserades 207 läkare av Hälso- och sjukvårdens ansvarnämnd.

Hur vet du om just din läkare fått kritik?

Foto: Bo Örneryd.

Förra året fick HSAN in 4 629 anmälningar mot sjukvårdspersonal – läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare.

”Behöver inte vara dålig”

Nämnden granskar varje ärende. Om läkaren bedöms ha gjort fel kan HSAN utdela disciplinpåföljd i form av en erinran eller varning.

– Men bara för att man är anmäld så behöver man inte vara en dålig doktor. De allra flesta blir friade av ansvarnämnden, säger Bo Örneryd, sektionschef.

Har din läkare fått kritik?

Mejla i första hand – till: [email protected]

Du kan även ringa vardagar kl 13–15 på telefon 08-508 861 00.

Uppge läkarens namn, arbetsplats och titel – och vad det är du vill veta om denne.

1. Om läkare har blivit anmäld – och antal gånger.

2. Om läkaren har fått disciplinpåföljd – en erinran eller varning – och antal gånger.

3. Du kan också begära ut handlingar – anmälningar samt beslut i avgjorda ärenden.

Information finns för fyra år bakåt i tiden.

Få legitimationer återkallas

Om läkaren bedöms som uppenbart olämplig för sitt yrke kan HSAN återkalla läkarlegitimationen – men bara på förslag från Socialstyrelsen. Varje år återkallas ett 20-tal.

– Den vanligaste orsaken är sjukdom – ofta psykisk sjukdom och missbruk, säger Bo Örneryd.