Här är svaret

Foto: Kände du igen Tiger Woods svärmor? Migrationsminister Barbro Holmberg är mamma till hans fru Elin.
NYHETER

1. Hans Karlsson, arbetslivsminister.

2. Lena Hallengren, förskole- och ungdomsminister samt minister för vuxnas lärande

3. Sven-Erik Österberg, kommun- och finansmarknadsminister.

4. Carin Jämtin, biståndsminister.

5. Berit Andnor, socialminister.

6. Nej, det här är ingen minister. Det är Jarl Alfredius, nyhetsuppläsare på Aktuellt.

7. Barbro Holmberg, migrationsminister.

8. Morgan Johansson, folkhälso- och socialtjänstminister.