Pass på - i höst kan du resa fritt

1 av 2 | Foto: FOTO OCH FINGERAVTRYCK Thomas Wahlberg, projektledare på Rikspolisstyrelsen, visar polisens nya passtation. Den kan fotografera både ansikte och fingeravtryck till de nya passen och id-korten.
NYHETER

Snart kan du lämna passet hemma.

Från 1 oktober räcker det med det nya nationella id-kortet för att resa inom Schengenområdet.

Framtiden är här.

Åtminstone när det gäller dina id-handlingar.

-Här lägger du fingret, så fotograferas ditt fingeravtryck, visar Thomas Wahlberg, projektledare för det nya passet och id-kortet på Rikspolisstyrelsen.

lDen 1 oktober får alla nya svenska pass ett dolt datachips med information om dig och din ansiktsform.

lSamtidigt införs ett nytt nationellt id-kort med ett likadant datachips.

lPass och id-kort kommer båda att kosta 400 kronor och gälla i fem år.

Inom tre år ska även fingeravtryck börja lagras på datachipsen, enligt ett EU-beslut.

Id-kortet räcker

För dig innebär de nya id-handlingarna framför allt att det blir enklare att resa. Svenska medborgare som reser inom Schengenområdet kommer inte att behöva pass.

-Det räcker att ha det nya id-kortet i plånboken, säger Mårten Unbeck på justitiedepartementet.

Det nya passet innebär också att du - om du är svensk medborgare - kan fortsätta resa utan visum till USA, som kräver biometriska pass från och med 26 oktober.

Svårt att förfalska

USA nöjer sig dock med att svenska staten har börjat införa de nya passen, du behöver inte ha ett själv.

-Samtidigt minskar risken för förfalskning och identitetsstöld, säger Thomas Wahlberg.

På det nya id-kortet, som kommer att vara frivilligt, finns dessutom ytterligare ett chips som kan lagra dina elektroniska signaturer och certifikat för till exempel bankaffärer och deklaration över internet.

Storebror ser dig

Rena Storebror ser dig? Ja, det tycker i alla fall Datainspektionen, som kritiserar den föreslagna ändring av passlagen som krävs för att det nya digitala passet ska bli verklighet.

"Hur är det tänkt att de registrerades rätt till insyn i och rättelse av de personuppgifter som finns lagrade i passets minnesenhet skall tillgodoses?" skriver Datainspektionen i sitt yttrande.

I mars väntas riksdagen ta ställning till lagändringen.

Hit kan du resa med det nya id-kortet:

Irene Beertema