Kostnad: 15 miljoner - per kilometer

NYHETER

En tillfällig barriär för att skydda mot självmordsbombare, hävdar Israel.

Olaglig eftersom den skär djupt in i de palestinska områdena, menar palestinierna, och får rätt av domstolen i Haag och FN:s generalförsamling.

Bygget kostar två miljoner dollar - kilometern.

Den 640 kilometer långa planerade barriären är färdigbyggd till en tredjedel. Barriären består till största del av en betongbas med ett fem meter högt ståltråd- och taggtrådsstängsel.

På den ena sidan finns en fyra meter djup vallgrav och stängslet har elektroniska sensorer. Vid barriären är marken tänkt med fin sand som ska göra det lättare att bevara fotavtryck. En del av barriären är byggd som en åtta meter hög, solid betongmur, med vakttorn.

Runt staden Qalqilya har betongmuren plats för prickskyttar som ska skydda mot väpnade attacker mot bilister på den närliggande motorvägen.

Ändrat sträckningen

Arbetet med muren startade 2002 till en kostnad av två miljoner dollar - motsvarande nästan 15 miljoner kronor - per kilometer.

Hittills har man byggt klart en lång sträcka i nordvästra Västbanken, två sektioner på var sida om Jerusalem och en sektion i Jordandalen.

Bygget har saktats ned efter att Israel meddelat att man kommer att göra vissa förändringar av den planerade sträckan. Bland annat kring staden Baka al-Sharqiya och i Betlehem, där man ändrar barriärdragningen för att minska antalet palestinska hus som skulle separeras från städerna.

Tove Wennergren