Internetkontakter leder till oskyddad sex

NYHETER

Stockholm

Sju av tio internetkontakter leder till sex. Många av sexkontakterna sker dessutom utan kondom enligt en studie om sexuella kontaktvägar på internet som redovisas i Dagens Nyheter.

2 000 kvinnor och män har besvarat en enkät som sammanställts av Smittskyddsenheten i Västerbottens läns landsting. Gemensamt för dem är att de chattat på internet och uppmärksammat enkäten som under drygt två veckor låg ute på en särskild hemsida som annonserades på några större sajter som Passagen och Spray.

I åtta fall av tio hade internetkontakterna lett till att man träffade personen. 69 procent av samtliga kontakter ledde till fysiskt sex - vaginalt, analt eller oralt.

Ovanligt med kondom

Enkäten är ett försök att kartlägga hur internet påverkar de sexuella kontaktvägarna och därmed smittvägarna för sexuellt överförbara sjukdomar. Frågeformuläret bestod av 34 frågor och projektet sponsras av Folkhälsoinstitutet.

I 90 procent av fallen hade kontakten resulterat i vaginalt samlag. Var tredje person uppgav att de alltid använde kondom, resten gjorde det bara ibland eller aldrig.

Med hjälp av 42 djupintervjuer kunde forskarna också kullkasta teorin att de flesta träffats via dejtingsajter eller liknande. Intervjuerna visade att de flesta träffats på helt andra sajter, exempelvis spelsajter.

Ofta gick det snabbt från första kontakten till att man träffades och hade sex. De intervjuade hade alla träffat mellan en och 15 sexpartner via nätet. Många var universitetsstuderande, andra yrkesarbetande eller gymnasieelever.

TT