Nyheter

Kyrkan tvingas sälja prästgårdar

Många församlingar knäar under kostnaderna

Många församlingar runt om i Sverige knäar under kostnaden för prästernas tjänstehem - och tvingas sälja sina prästgårdar.

Bara en dryg tredjedel av Svenska kyrkans församlingar har i dag kvar sina prästbostäder.

Nästan 400 sålda

När Svenska kyrkan 2000 skildes från staten hade 1 200 av landets 2 200 församlingar prästbostäder. I dag är antalet nere i 879.

- Finns det en tjänstebostad är prästen skyldig att bo där. Men i dag kan församlingen bestämma att inte tillhandahålla tjänstebostad, säger Andreas Strömberg, informatör på Svenska kyrkans församlingsförbund.

Att församlingen står för prästens boende är en sedvänja sedan medeltiden och från 1900-talets början fram till att kyrkan skildes från staten var bostadsvillkoren reglerade i lag.

I dag bestäms villkoren i kollektivavtalet, men de är lika generösa som tidigare.

Betalar för 100 kvm

Hyran ska motsvara bruksvärdet, men för att prästerna ska ha råd att bo i prästbostäderna betalar de bara för upp till 100 kvadratmeter. Resten står församlingen för.

Då de gamla prästgårdar ofta är stora och dyra i drift blir det en kännbar kostnad för många församlingar.

Gunnar Svensson