Äntligen – nu är Valkompassen här

avPetter Ovander

Förra gången var den världens mest använda valkompass.

Nu är den tillbaka – för att göra ditt val enklare.

Aftonbladets valkompass visar var du står och vilket parti som bäst stämmer med dina åsikter.

Söndagen den 9 september kan 7,5 miljoner röstberättigade gå till val. Men vilket parti ska de rösta på? Vilket passar bäst? Med Aftonbladets valkompass får väljarna stöd att hitta sitt parti.

– De flesta stora medier erbjuder valkompasser till sina läsare och tittare och de senaste åren har Aftonbladets valkompass satt standarden för hur en bra kompass ska se ut. Den ska vara enkel, användbar och relevant, säger Aftonbladets projektledare Olivia Svenson.

Utöver att ge en snabb fingervisning om vilka partier man står åsiktsmässigt närmast så kan Valkompassen också öka väljarnas kunskaper om vad de politiska partierna tycker i olika frågor och vilka skillnaderna mellan dem egentligen är.

1 av 2 | Foto: LOTTE FERNVALL
Aftonbladets Valkompass hjälper till att matcha dig med rätt parti.

”Unikt och historiskt”

Förra gången, 2014, slog Aftonbladets valkompass världsrekord, då den användes 2,5 miljoner gånger. ”Unikt och historiskt”, konstaterade statsvetaren André Koruwel vid holländska Kieskompas då. Aldrig förr hade en så stor del av en väljarkår använt en och samma valkompass.

– Vi hoppas förstås på samma genomslag i år. Att göra livet lite enklare för våra läsare är ett av Aftonbladets uppdrag, säger Olivia Svenson.

Holländska Kieskompas är – tillsammans med Göteborgs universitet – Aftonbladets samarbetspartners och de experter som garanterar kompassens kvalitet och träffsäkerhet. Kieskompas gör valkompasser till ett 30-tal länder runt om i världen.

I år ger kompassen användarna insikter i procent hur mycket deras åsikter stämmer överens med respektive riksdagsparti. Men den ger också en fingervisning var man som väljare står på både den traditionella vänster/höger-skalan och på den nya gal/tan-skalan, där ”gal” står för grön, alternativ och libertariansk och ”tan” för traditionell, auktoritär och nationalistisk.

Kompassen är i första hand till för väljarna, men den är också viktig för forskningen. Med så många användare som Aftonbladets kompass har ger den statsvetarna unika möjligheter att analysera opinionen och förstå varför folk röstar på ett visst parti.

– Aftonbladets valkompass gör det möjligt för oss att göra en riktigt djup analys av den svenska väljarkårens värderingar, säger Johan Martinsson, statsvetare vid Göteborgs universitet, som varit med och tagit fram Valkompassen.

Vetenskapligt uppbyggd

Johan Martinsson och hans kolleger vid Göteborgs universitet är garanten för att kompassen är vetenskapligt uppbyggd och att urvalet av frågor är relevant för väljarna och rättvisande. De har också granskat och kodat partiernas ståndpunkter i de olika frågor som ingår i valkompassen.

All data som kommer in via kompassen samlas in anonymt. Det finns ingen möjlighet för varken forskare eller Aftonbladet att se vem som svarat vad.

ARTIKELN HANDLAR OM