Prestigefylld repris om sjukförsäkringsregler

Av: Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

I dag hålls debatten i riksdagen – igen.

I kriget om sjukförsäkringsreglerna har båda läger hög svansföring.

– De vill inte ha någon bred uppgörelse, säger Gunnar Axén (M), ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

– De vill inte ha någon förändring, säger Tomas Eneroth (S), utskottets vice ordförande.

Sjukförsäkringsreglerna är just nu svensk politiks hetaste potatis.

Förra veckans debatt havererade – och potatisen skickades tillbaka till socialförsäkringsutskottet. I dag ska samma fråga återigen upp för debatt i riksdagen, och nu måste ett beslut fattas.

"Inget har förändrats"

Oppositionen, S, V, MP och SD, hade inför förra veckans debatt i socialförsäkringsutskottet tvingat fram ett förslag om två stora ändringar – dels i ersättningen till dem som tidigare har haft tidsbegränsad förtidspension, dels i prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagars sjukskrivning.

Enligt Folke Johansson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har dock troligen inget skett bland motståndarlägren sedan förra veckan.

– Det har väl egentligen inte förändrats sedan sist. Man kan kalla det en förhalning eller vad man vill. Det här är en fråga som regeringen helst vill bli av med. De har väl hoppats på att något ska hända – en spricka i ett oppositionsparti eller nya förslag på dagordningen. Men om inget sådant händer blir de tvungna att acceptera ett beslut som de inte gillar, säger han.

"Regeringen vinner på trixandet"

Regeringen riskerar nu en dråplig förlust.

– Det skulle helt klart bli ett hårt nederlag för Reinfeldt. Men han har inte gjort någon stor affär av det här. I stället har han blåst upp jobbskatteavdraget till en stor fråga, säger professor Folke Johansson.

Är nedtoningen av sjukförsäkringsfrågan medveten?

– Ja, det tror jag definitivt.

Men även om oppositionen driver igenom förslaget i debatten, är beslutet om att skicka tillbaka frågan till utskottet trots allt är en politisk vinst för regeringen, anser Folke Johansson. Utslätningen i tid gör smällen av det eventuella nederlaget mindre högljudd, enligt hans analys:

– Om återförvisningen av frågan över huvudtaget gör någon skillnad tror jag att trixandet fram och tillbaka gör det lättare för regeringen att stå ut med förlusten. En stor fråga som förloras rätt upp och ned skulle vara ett större nederlag.

Alliansen: "De vill inte ha en bred uppgörelse"

Utskottet hade i går ett långt, extrainsatt möte inför dagens debatt. Gunnar Axén (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet, är besviken efter mötet.

– Tvärtemot vad Tomas Eneroth och Socialdemokraterna sagt, hade de inget intresse att gå vidare med en djupare beredning och skapa möjlighet till en bredare politisk uppgörelse. Vi skickar tillbaka i praktiken oförändrat förslag. Det är synd, säger Gunnar Axén.

Vad säger ni om att oppositionen anser att ni förhalat en förändring i sjukförsäkringen?

– Tämligen direkt efter valet drog regeringen i gång en analys. Experterna på Socialdepartementet kom med sitt förslag under våren, och sedan har förslaget gått ut på remiss. Vi ville ha ett ordentligt beslutsunderlag, och det förslag som ligger nu som vi i alliansen lagt fram är åtgärder som är tänkta att träda i kraft vid årsskiftet. Det innehåller fler åtgärder och är bredare.

Vad innebär det om oppositionen får igenom sina förslag i dag?

– Det blir riksdagens viljeyttring till regeringen om detta, och då får regeringen ta och titta på de här förslagen. Om de som saknar sjukpenninggrundande inkomst är vi överens om att något måste göras, säger Gunnar Axén.

– När det gäller den andra delen av förslaget så har Inspektionen för socialförsäkringar inte kunnat svara på om åtgärden leder till en mer generös eller en mer restriktiv riktning, så det får väl regeringen analysera vidare. Det är lite märkligt när man ger regeringen uppdrag att genomföra något som man inte vet vad det leder till.

Vad säger du om det PM som blivit offentligt, som avslöjar att man känt till konsekvenserna av nollklassningen av de sjukförsäkrade?

– Jag har inte sett de där papprena, så jag kan inte kommentera det, säger Gunnar Axén.

Oppositionen: "De vill inte förändra"

– Det är uppenbart att det finns fel och stora brister inom sjukförsäkringen. Och den korrigering som regeringen genomförde 2009 ledde inte till några förbättringar, säger Tomas Eneroth (S), vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

Bland annat tar han upp en oskälighetsregel, som innebar att undantag från reglerna kunde göras i de fall där det ansågs oskäligt att dra in sjukförsäkringen.

– Det enda det gjorde var att media slutade granska, för ett tag. Inspektionen för socialförsäkringen kom fram till att den bara använts vid ett tillfälle. Regeln är tämligen verkningslös.

Han tar upp gårdagens nyhet i Göteborgsposten om ett hemligt tjänstemanna-PM från Socialdepartementet 2009 som visar intern kritik mot sjukförsäkringsreglerna.

– Det visar dessutom att när det gäller de nollklassade har regeringen förstått konsekvenserna men låtsats ovetandes inför media. Det är allvarligt.

Tomas Eneroth anser att regeringen försökt förhala frågan om förändringar i sjukförsäkringen.

– Allt tyder på att man inte är intresserad av att göra förändringar. Efter valet 2010 sa Fredrik Reinfeldt att de skulle korrigera felen i sjukförsäkringen. Oppositionen kom med ändringsförslag i december, som röstades ned. I maj kom regeringen med en utredning med förslag som skulle läggas i höst, och förändringarna är tandlösa . Till slut tröttnade vi.

– Förhoppningsvis har vi nu en majoritet som vill tvinga fram en förändring. Vi har många fler punkter vi vill förändra, men de här är de mest akuta, säger Tomas Eneroth.

Publicerad: