Riksdagsledamöternas arvoden och förmåner

NYHETER

Ett riksdagsuppdrag är både tidskrävande och kostsamt.

Våra svenska ledamöter är i tjänst 365 dagar om året och reser mellan åtaganden i hela landet.

Detta är de arvoden och förmåner våra folkvalda har rätt till - och så regleras de.

Lön och arvoden

Svenska riksdagsledamöter får 56 000 kronor i månaden i grundarvode. Arvodet räknas som inkomst av anställning enligt socialförvaltningsbalken och lagen. Det betyder att beloppet är skattepliktigt och det görs avdrag vid föräldraledighet och sjukdom, som för andra statsanställda

Reglerna för ledamöterna utgår dock från att de arbetar med sitt uppdrag 365 dagar om året.

Vice talman får ett tilläggsarvode på 30 procent och ordförande och vice ordförande i utskott får ett tillägg på 20 respektive 15 procent på ledamotsarvodet.

Talmannen och statsministern har arvoden på 144 000 kronor i månaden.

Ytterligare arvoden tillkommer för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Vissa partier skjuter till pengar till ledamöternas löner utöver riksdagens grundarvode.

Tjänsteresor och transport

Resor som ledamöterna gör inom riksdagsuppdraget betraktas som tjänsteresor (även resor till och från hemorten). Ledamoten beslutar själv om inrikes tjänsteresor och lämpligt färdmedel.

Ledamöter har rätt till ersättning för den faktiska kostnaden för tjänsteresor. De har också rätt till ett årskort på SJ och i vissa fall på flyget.

Använder man egen bil får man ersättning med 26,50 kronor milen (18,60 kronor skattefritt). Taxi betalas när det saknas kollektivtrafik eller vid särskilda skäl.

Ledamöterna kan få ett betalkort med personligt betalningsansvar som endast får användas vid tjänsteresor.

Reseräkningarna granskas av Riksdagsförvaltningen.

När det gäller utlandsresor får varje riksdagsledamot ett bidrag på max 50 000 kronor per valperiod.

Övernattningsbostad och hotell

Om ledamoten bor mer än 50 kilometer från Riksdagshuset kan han eller hon få ersättning med högst 8 000 kronor för en övernattningsbostad i Stockholm. Det står inte explicit i reglerna, men på Riksdagens hemsida förklaras att bestämmelserna tillämpas så att ledamoten får ersättning för sin del av bostadskostnaden om ledamoten bor med någon annan.

För att få ersättning för en övernattningsbostad fyller ledamoten i en blankett och skickar den till ledamotsservice tillsammans med en kopia på hyreskontraktet eller motsvarande dokument där hyran/avgiften framgår.

Den som inte har egen övernattningsbostad kan använda någon av riksdagens omkring 250 övernattningsbostäder mot den logiersättning som varje ledamot får.

Här står klart och tydligt att när närstående personer övernattar ska pengar dras från ledamotens logiersättning, när besökaren inte har rätt till ersättning. Ledamoten är skyldig att själv rapportera avdraget till Riksdagsförvaltningen.

Besök måste även meddelas till Riksdagens larmcentral.

Vid tjänsteresor får ledamöterna ersättning för hela kostnaden för hotellrum.

Traktamenten

Ledamöterna får traktamente för resor med övernattning mer än 50 kilometer från hemorten. Traktamentet är 360 kronor per dag, varav 210 kronor är skattefria. Om ledamoten fått fria måltider i tjänsten görs avdrag från traktamentet.

Vid resa med övernattning i Stockholm är traktamentet 110 kronor. Det är skattefritt och reduceras inte för fria måltider.

Dagtraktamente utbetalas för varje dag som ledamoten arbetat på annan ort i Sverige än i Stockholm.

Teknisk utrustning

Riksdagsförvaltningen förser ledamöterna med sådan teknisk utrustning som är viktig för riksdagsuppdraget.

Det innebär bland annat bärbar dator och mobiltelefon i tjänsten, utöver tjänsterum med nödvändig utrustning i Riksdagshuset.

Privatsamtal betalar ledamöterna själva.