Jordskalvet i Japan

Experterna om jordskalvet i Japan

NYHETER

I går kunde våra läsare ställa frågor till flera experter om konsekvenserna av katastrofen i Japan.

Här kommer några av de viktigaste frågorna och svaren.

Seismologen Reynir Bödvarsson

Kommentar från medmänniska: Kan vi i Norden drabbas av tsunamis?

Reynir Bödvarsson: Ja för 7 000 år sedan var det en tsunami i Atlanten på grund av jordskred på havsbottnen. Men sannolikheten är väldigt liten, vi har inte stora jordbävningar här.

Kommentar från Micke: Kommer vi någonsin få liknande jordbävningar i Norden? Eller ligger vi så bra till att vi slipper sådana?

Reynir Bödvarsson: Vi ligger ganska långt ifrån närmaste plattgräns. Så därför har vi inte så stora jordbävningar i vårt närområde.

Kommentar från elin: Efter tsunamin i Thailand så fick vi ju stormen Gudrun här efter. Kommer vi få storm här denna gången också? Hänger det ihop på nåt sätt?

Reynir Bödvarsson: Det hänger inte ihop.

Kommentar från lia: Hej! Stämmer det att Japan har flyttat sig 2 meter?

Reynir Bödvarsson: Ja till och med mer än så, delar av Japan har flyttat sig 2.4 meter. Det blir alltid en sån här förflyttning vid stora jordbävningar.

Kommentar från Snowical: Hur stor och kraftfull var denna tsunami i jämförelse mot tsunamin i den indiska oceanen 2004?

Reynir Bödvarsson: I de värst drabbade områdena var den naturligtvis lika svår, men vi har förhoppningsvis oerhört mycket färre antal som kom till skada jämfört med 2004. Delvis på grund av hur kusten ser ut, i Aceh-provinsen i Sumatra som drabbades 2004 är det väldigt låglänt men här är de områdena inte lika stora.

Kommentar från Lisa: Hej Reynir. De varnar om att det kan komma ett stort efterskalv som ska eventuellt komma på torsdag? Har du hört något om detta?

Reynir Bödvarsson: Ingen kan veta om ett stort efterskalv kommer på torsdag. Men det kommer att fortsätta vara rätt så stora efterskalv de närmaste dagarna. De blir mindre och mindre, om några veckor blir de knappt märkbara. Men det kan ta flera år innan de slutar helt.

Kommentar från helen: hur långt kan en tsunamivåg sträcka sig? och var i skalan låg denna jordbävning?

Reynir Bödvarsson: Den kan färdas runt hela jorden. Men den blir med tiden allt mindre besvärlig. Det beror på hur havsbottnen ser ut och vad den möter på vägen, men den kan i princip gå runt och möta sig själv.

Kommentar från Peter: Hur är Richterskalan uppbyggd? är 8 dubbelt så stark som 4?

Reynir Bödvarsson: Varje enhet innebär 30 gånger högre energi. En jordbävning på 9 är alltså 30 gånger större än en jordbävning på 8.

Kommentar från Alex: Vad är den största svårigheten med att förutspå jordbävningar?

Reynir Bödvarsson: Det är att förutspå tidpunkten för ett kommande stort jordskalv. Vi vet var man kan få dem, men tiden är svårt. Med hjälp av mätningar försöker vi förstå vad som är på gång i jordskorpan.

Kommentar från Konkret: Kan en jordbävning komma plötsligt och HELT utan förvarning?

Reynir Bödvarsson: Tyvärr ja.

Peter Hofvander utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten

Kommentar från Chops: Om ett värstafall-scenario skulle bli verklighet, hur illa kan det tänkas bli i jämförelse med atombomberna över hiroshima & nagasaki? (Strålskador dvs)

Peter Hofvander: Det går inte att jämföra med bomberna

Kommentar från Andrey: hur stora strålnings doser kommer de att komma till sverige? även om de är svårt att säga, kommer vi i sverige få jod tabletter att tugga på i 2 veckor eller vad för åtgärder måste vi ta?

Peter Hofvander: I Sverige kommer vi inte att påverkas alls av det som händer i Japan

Kommentar från Erik: Till Peter Hovander: Vilka slutsater drar Strålskyddsmyndigheten av det som nu sker i Japan? Dvs hur påverkar detta det Svenska kärnkraftsprogrammet? Forsmark hade ju en utomordentligt allvarlig incident förra året, och det trots att vi varken har stora jordbävningar eller tsunamis. Dåligt fungerande nödkylsystem kombinerat med ouppmärksamhet hos personalen i kontrollrummet kan tänkas vara Sveriges väg mot en storskalig katastrof.

Peter Hofvander: Vi har inte dragit några slutsatser om Sverige än det får göras i ett senare skede.

Kommentar från E: Kan man verkligen lita på att de är ärliga i sina uttalanden om att strålningsrisken är relativt liten och att höljet i verket är intakt efter sista explosionen? Känns lite väl bra att allt kan explodera men att det "inte är någon fara" mer än för folk inom 20 km radie...

Peter Hofvander: Vi kan bara gå på den officiella informationen vi frå. Däremot om det sker stora utsläpp kommer det att kunna mätas i efterhand

Kommentar från Frank: Har reaktorerna i Sverige samma konstruktion som dom i Japan?

Peter Hofvander: Det är av samma grundtyp som svernska men av en annan tillverkare.

Kommentar från Anna: Exakt vad är det som exploderar i Japans kärnkraftverk? Är det turbinerna som inte mäktar med trycket, eller?

Peter Hofvander: Det är sk knallgas, som inträffar när vätgas och syrgas omvandlas till vatten

Kommentar från John: Hur ser Strålsäkerhetsmyndigheten på denna händelse i Japan?

Peter Hofvander: Vi ser den som en mycket allvarlig olycka och följer utvecklingen kontinuerligt

Kommentar från Bosse: Hur kan man förlägga kärnkraftverk till ett område som är så utsatt för jordbävningar. kan inte IAEA sätta stopp för byggnation på sådana områen?

Peter Hofvander: Det är Japan som tar egna beslut, men det kommer naturligtvis att diskuteras efter denna händelse

Kommentar från Jag: Behöver man vara orolig över matvaror från Japan i framtiden?

Peter Hofvander : Nej

Kommentar från Tony: är ”Vad är egentligen en härdsmälta?”

Peter Hofvander: En härdsmälta är ett uttryck som används när reaktorbränslet har blivit så upphettat att det smälter samman.

Claes Carling vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kommentar från Micke: Hur lång tid beräknar de att det tar att bygga upp landet igen.

Claes Carling, MSB: Det kan ta åratal innan allt är återuppbyggt.

Kommentar från Schtekigt: Är denna tsunami likvärdig med tsunamin i Thailnad?

Claes Carling, MSB: Min bedömning är att den har slagit hårt, men på ett mindre område än den i Thailand.

Kommentar från Elin: Varför har man som sagt innan inte gjort bättre förberedelser inför en sån här katastrof då man inna visste att det kan hända?

Claes Carling, MSB: Japan är mycket väl förberedda men denna händelse är extraordinär och svår att möta även för den mest välförberedde.

Kommentar från Jenny: Jag antar att ni är många som tillhör MSB, varför skickas bara en person i det här läget?

Claes Carling, MSB: Vi har bara fått begäran om hjälp med just detta. Vi har annat standby om behov skulle uppstå.

Kommentar från Dennis: Vilka resurser bidrar Sverige med i räddningsarbetet? Vilka är det som åker dit och vad har de för uppgift? I både Haiti och Thailand vad hjälpen väldigt o-organiserade, finns det någon strukturerad plan denna gång?

Claes Carling, MSB: Vi bidrar med en samordningsexpert som ska göra behovsbedömningar på plats och koordinera inkommande internationell hjälp.

Kommentar från Lina: Hur stort område arbetar ni på?

Claes Carling, MSB: Vår expert är på väg till det drabbade området från Tokyo just nu. Teamet han ingår i ska arbeta mot hela det drabbade området. Var exakt och i vilken ordning får framtiden utvisa.

Kommentar från angelus: Är det här en större händelse än Haiti?

Claes Carling, MSB: Svårt att säga ännu men den är mer komplex med jordbävning, tsunami och kärnenergihot och dessutom en nyvaken vulkan ovanpå det.

Kommentar från Dennis: Har dom börjat evakuera Tokyo eller är det en myt?

Claes Carling, MSB: Vet inget om evakuering.

Kommentar från Jonas: Vilka länder är med i räddningsarbetet?

Claes Carling, MSB: Jag vet attt Frankrike och Tyskland har åkt med sök och räddning. Sen är det ett stort antal icke-statliga organisationer som har åkt till området. Kan vara fler länder men det vet jag inte.

Kommentar från Henric: Har ni några uppgifter om det finns svenskar inom de drabbade områden?

Claes Carling, MSB: Det finns i dagsläget inga uppgifter om skadade svenskar som jag känner till.

Johan von Schreeb, specialist i katastrofmedicin, en av grundarna till Läkare utan Gränser i Sverige

Kommentar från Katarina: vad är det första hjälporganisationerna tänker göra ?

Johan von Schreeb: Det viktigaste att tänka på är att I Japan finns det gott om resurser för att hantera detta så utländska organisationer kommer spela en väldigt liten roll. Nu behövs stora fartyg och helikotrar och att man kan bilda sig en bättre uppfattning av läget

Kommentar från Diana: Exakt hur fungerar tabletterna som ska hjälpa vid radioaktiv stråling?

Johan von Schreeb: De ser till att "mätta" sköldkörteln och på så sätt hindra att raioaktivt jod tas upp av körteln.

Kommentar från Jessica: Om en människa utsätts för skadliga mängder radioaktiv strålning, vilka skador får man, och vad finns för medicin?

Johan von Schreeb: Det svåra med strålning är att det är svårt att veta hur mkt man exponerats med. Hälsoeffekterna varierar avseende exponsering. Om man har fått mkt strålning märks det betydligt fortare, inom timmar medan det vis lite exponsering finns effekter som inte märks förrän många år senare i form av ökad cancer risk

Kommentar från åke: Är det inte så på 100:- går 70:- till administration

Johan von Schreeb: Inte för en seriös hjälporganisation som exempelvisLäkare Utan Gränser

Kommentar från everland: Hej Johan, då alla verkar vara helt fokuserade på kärnkraftsverken och dess problem för tillfället verkar det vara lätt att glömma andra problem som uppstår efter en sån här katastrof. Finns det risk att det kommer bli epidemier etc?

Johan von Schreeb: Hej! Du har rätt i att man måste tänka väldigt brett och inkludera alla aspekter av katastrofen, där strålningen är en effekt. Jordbävningar och tsunamis skapar inga epidemier, det är först när människor trängs ihop på liten yta med usla sanitära förhållanden som risken för epidemier ökar.

Kommentar från Micke: Hej Johan. Vad kommer man att göra med alla de kroppar som man hittar, för inte finns det någon kyrkograv som han hantera då många kroppar.?

Johan von Schreeb: Det är viktigt att dokumentera de som begravs och undvika massgravar. Döda kroppar sperider väldigt sällan sjukdomar och det är viktigt för överlevande att veta om deras släkting dött och att de får en grav att gå till.

Kommentar från Karl: Vad är de vanligaste skadorna som man behandlar efter en jordbävning och en tsunami?

Johan von Schreeb: Det är skillnad på tsunami och jordbävningsffekter. Vid Tsunamis tenderar de flest svårt skadade att drunkna, dvs behovet för kirurgi är inte lika stort som vid jordbävningar. Skadorna är oftast brutna armar och ben

Kommentar från Johan: Vad gör man som läkare när man bearbetar med folk som har blivit utsatta för radioaktivitet?

Johan von Schreeb: Jag har själv ingen erfarenhet av arbete med radioaktivitets skadade, men det finns sätt att söka minimera skadorna genom att ta bort kläder som utsats för strålning och sen följa patientens hälsotillstånd och behandla de åkommor som dyker upp beroende på hur exponerad han/hon varit.

Kommentar från Inger: Fungerar sjukvården hjälpligt där nere?

Johan von Schreeb: Normalt sett är den på samma nivå som i Sverige men nu är säkeert vissa sjukhus hårt belastade, men som sagt det finns mkt resurser att ta av, Japan har 127 miljoner människor och längre medellivslängd än Sverige!

Kommentar från Jessica: Vad är det för hälsoeffekter som märks vid mycket strålning, där skadorna märks inom timmar?

ANNONS EXTERN LÄNK

Minska risken för smittspridning under vintersäsongen; munskydd, hudvård och vitaminer hos MEDS

Meds

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Jordskalvet i Japan

ÄMNEN I ARTIKELN

Jordskalvet i Japan

Japan