Inga pengar åt fosterhemsbarn

Av: Sebastian Chaaban

Publicerad:
Uppdaterad:

Det blir ingen ekonomisk ersättning för fosterhemsbarnen.

Det beskedet gav i dag barn - och äldreminister Maria Larsson (KD) till TT.

Och går samtidigt emot regeringens egen utredning – som föreslog att barnen skulle få 250 000 kronor vardera.

Maria Larsson.
Foto: Stefan Jerrevång.
Maria Larsson.

I februari i år kom Upprättelseutredningen, som utrett frågan om fosterhemsbarnen på uppdrag av regeringen.

Utredaren Kerstin Wigzell föreslog att de tusentals barn som omhändertogs och satt i barnhem under perioden 1920-1980, ska få ett erkännande av det som har hänt, en ursäkt från regeringen– samt ekonomiskt ersättning på 250 000 vardera för dem som utsatts för övergrepp.

Bakgrunden är att fler än 400 människor, som under barndomen var omhändertagna i fosterhem eller på institutioner, intervjuades i regeringens Vanvårdsutredning från 2006.

Blir inga pengar

Många av fosterhemsbarnen berättade då om psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp och andra allvarliga kränkningar och även om ren sadism på fosterhemmen.

Den ekonomiska ersättning förslogs vara skattefri och beviljas enbart ”för övergrepp eller försummelse av allvarlig art.”

Men det blir inga pengar för fosterhemsbarnen, det uppgav i dag barn – och äldreminister Maria Larsson i dag för TT.

Enligt regeringen går det inte att på ett rättvist och rättssäkert sätt att betala ut ersättning till dem som utsatts för vanvård.

En ceremoni inom kort

I stället kommer fosterhemsbarnen få en ursäkt av svenska staten.

– Jag har förstått att det är väldigt betydelsefullt för många att en sådan ceremoni kommer till stånd. Regeringen har beslutat om en ceremoni och en inbjudan kommer att gå ut inom kort, säger Maria Larsson till TT.

En anledning till varför regeringen inte vill betala ut ersättning är att den bara skulle omfatta människor som utsatts för vanvård under åren 1920-1980.

Maria Larsson menar att det skulle diskriminera människor som utsatts för övergrepp senare än 1980.

– Det skulle kunna innebära att en ung person som utsatts för övergrepp 1983 inte får den ersättning som den som utsatts för samma sak 1953, säger Maria Larsson.

Billigare för staten

Upprättelseutredningen drog slutsatsen att sannolikt mellan 2000 till 5000 personer skulle komma att söka och beviljas ersättning på 250 000 kronor.

Det skulle innebära en kostnad på mellan 500 miljoner till 1,25 miljarder kronor.

Nu ser det ut att bli billigare för staten.

En ceremoni där fosterhemsbarnen får ett erkännande och en ursäkt får politisk nivå, beräknar utredningen kommer kosta runt 2,5-3 miljoner kronor.

Andra länder har betalat

Svenska staten har tidigare betalat ersättning till bland annat HIV-smittade, neurosedynskadade och tvångssteriliserade.

Länder som Norge och Irland har även betalat ersättning till fosterhemsbarn.

Publicerad: