SPÖKTRÄDET

Foto: Spindelnäste Miljoner spindlar flydde efter översvämningarna i Pakistan för knappt ett år sedan – och där verkar de trivas.
NYHETER

De spöklika träden är nödboenden.

Hit tog miljoner spindlar sin tillflykt efter översvämningarna i Pakistan för knappt ett år sedan.

En femtedel av Pakistan ödelades när översvämningarna drabbade landet i juli förra året.

20 miljoner människor drabbades och 2 000 omkom.

Miljoner spindlar räddade sig undan flodmassorna genom att fly upp i träden.

I väntan på att vattnet ska dra sig undan har krypen inrättat sig efter sina nya boningar och vävt in träden i spindelnät för att kunna fånga sin föda.

För befolkningen är spindlarnas bosättningar en välsignelse: mängder av myggor fastnar i näten och hindras att sprida malaria i områdena.