Toppmoderater fick hyresrätter tänkta för "behövande"

NYHETER

Bostadsstiftelse ändrade sina kriterier rakt emot grundarens vilja

Hultenheim-Wernstedska Stiftelsens lägenheter skulle gå till "behövande ålderstigna kvinnor".

Istället har två moderata toppolitiker och en pensionerad ledarskribent på Dagens Nyheter nyligen fått hyreskontrakt - samtliga har en årsinkomst på över en halv miljon kronor.

– Stiftelsens styrelse verkar inte riktigt ha förstått sitt uppdrag, säger Jenny Stenhammar, jurist på länsstyrelsen i Stockholms län.

Den aktuella fastigheten har 23 lägenheter och ligger nära Karlaplan i Stockholm. Trots det åtråvärda läget på Östermalm är hyrorna mycket låga. Enligt tidningen Hem och Hyra kostar en fyra på 115 kvadrat bara 7000 kronor i månaden.

Behövande kvinnor

Och stiftelsens grundare Anna von Wernstedt, född Hultenheim, hade också en önskan om att gynna "behövande ålderstigna kvinnor". Men någonstans på vägen har ordet "behövande" plockats bort ur stiftelsens stadgar.

Istället har organisationerna Riddarhuset, Fredrika Bremerförbundet och Ersta Diakoni som Anna von Wernstedt ville skulle utse lämpliga hyrestagare sett stiftelsen som en chans att gynna sina egna medlemmar. "Helt i strid med både stadgarna", konstaterar länsstyrelsen som riktar skarp kritik mot stiftelsen.

Kände inte till stadgarna

En av de som nyligen fått en lägenhet i huset är Barbro Hedvall, före detta ledarskribent på Dagens Nyheter och gammal ordförande i Fredrika Bremerförbundet. Hon säger sig dock inte känna till att lägenheterna skulle gå till behövande kvinnor.

Men nu när du vet, ser du ett problem med att bo kvar?

– Nej, som Fredrika är jag förtjänt av lägenheten, det är de kriterier som jag har känt till och var säker på gällde. I så fall är det ju styrelsens sak att se till att stadgarna följs. Och jag har aldrig suttit i stiftelsens styrelse, säger hon.

Kan bara beklaga

Inte heller Birgitta Wistrand, före detta moderat riksdagsledamot som också bor i huset, säger sig känna till att lägenheterna skulle gå till behövande. Även hon har tidigare varit ordförande i Fredrika Bremerförbundet.

– Jag kan bara beklaga att folk suttit i styrelsen och ändrat stadgarna. I förbundet har vi följt samma instruktioner sedan 60-talet men nu får vi förstås ändra på dem om det har varit fel, säger Birgitta Wistrand.

Aftonbladet har sökt Hultenheim-Wernstedska Stiftelsens ordförande Carl Henric Kuylenstierna för en kommentar men utan framgång.