Baby glömdes bort under semestern

NYHETER

Den tio månader gamla bebisen blev så pass undernärd att barnet akut fick läggas in på sjukhus.

Redan vid fyra månaders ålder började barnets tillväxtkurva att plana ut – men under semestern slutade personalen på barnavårdscentralen att följa utvecklingen.

Redan när barnet var fyra månader märkte personalen vid Närsjukvården i Östergötland att allt inte stod rätt till.

Tillväxtkurvan började att plana ut. En specialistläkare undersökte barnet och kom fram till att undernäring låg bakom att barnet tappade vikt.

Skickades akut till sjukhus

Familjen informerades om att de behövde lägga om barnets kost och blev erbjudna dietistsamtal samt extra kontrollvägningar.

Men av olika anledningar uteblev familjen från mötena på barnavårdscentralen.

Istället blev det semestertider och inga fler kontroller gjordes då.

Först när barnet var tio månader gjordes ett hembesök och sex dagar senare kallades familjen till vårdcentralen för kontroll.

Då konstaterades att barnet var så undernärt att det akut skickades till Universitetssjukhuset i Linköping – och vårdades där under drygt två veckor.

Granskat händelsen

Socialstyrelsen har granskat händelsen, och finner det ”anmärkningsvärt att ingen överrapportering gjordes till annan personal på vårdcentralen,”.

Men anser att åtgärder vidtagits för att undvika en liknande händelse.