M redovisar partibidragen

Moderaterna ska "omedelbart" börja redovisa alla partibidrag från privatpersoner som skänker mer än 20 000 kronor per år.

Foto: Magnus Liam Karlsson
Sofia Arkelsten.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver partisekreterare Sofia Arkelsten att diskussionen om dagens system för partifinansiering är berättigad. Hon vill dock inte som majoriteten av riksdagspartierna ha ett regelverk om finansieringen utan föredrar en överenskommelse partierna emellan. M planerar att bjuda in till en sådan diskussion.

Fick kritik

Så sent som i måndags fick Sverige på nytt kritik av Europarådet för sin vägran att tillåta insyn i hur de politiska partierna finansieras. Redan för två år sedan uppmanade Greco, Europarådets organ för korruptionsövervakning, Sverige att genomföra sju rekommendationer som gällde insyn i partifinansieringen.

Nu återkom Greco i en utvärderingsrapport och tonläget mot Sverige hade höjts: "Den totala bristen på någon konkret handling är slående".

TT