Född i Sverige – utvisas till Irak

Nuvarande regelverk för Migrationsverket gör att 3-åriga Firdeuws skiljs från sin pappa

”DET ÄR FARLIGT FÖR DEM” Trots de uppenbara släktbanden ser inte Migrationsverket Younis Ismail Nemer, sambon Bakisa Abdullah Arab och dottern Firdeuws som en familj. Därför kan han få stanna i Sverige – medan de kan utvisas till irakiska Kurdistan.
”DET ÄR FARLIGT FÖR DEM” Trots de uppenbara släktbanden ser inte Migrationsverket Younis Ismail Nemer, sambon Bakisa Abdullah Arab och dottern Firdeuws som en familj. Därför kan han få stanna i Sverige – medan de kan utvisas till irakiska Kurdistan.

Firdeuws är tre år, hon är född i Sverige och hennes pappa har uppehållstillstånd.

Ändå vill Migrationsverket utvisa henne till Irak och splittra far och dotter.

– Jag känner mig helt uppgiven, säger pappa Younis Ismail Nemer.

Aftonbladet skrev i augusti förra året om familjen där pappa Younis kämpat sedan 2003 för att få stanna i Sverige. Han arbetar heltid som fastighetsskötare och för bara några månader sedan beviljades han uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.

Saknar medborgarskap

Men lyckan blev kortvarig. Nu har nämligen Migrationsverket beslutat att hans sambo Bakisa Abdullah Arab ska utvisas till Irak tillsammans med deras gemensamma dotter Firdeuws. Detta trots att flickan aldrig har satt sin fot utanför Sverige och saknar

registrerat medborgarskap både här och i Irak.

– Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte åka tillbaka men det blir farligt för dem där, säger Younis och förklarar att en ensam mamma med ett barn inte tas emot väl i den kurdiska delen av Irak som familjen kommer från.

Blev skjuten i benet

Själv flydde han till Sverige på grund av en hedersrelaterad fejd som han med nöd och näppe undkom med livet i behåll. I ena benet syns fortfarande ärret från en gevärskula. Skulle han återvända i dag är han övertygad om att angriparna kommer ge sig på honom igen.

– Jag är hatad där. Det känns hopplöst, vi är alla uppgivna, säger Younis och syftar på den övriga familjen där hans barn från ett tidigare äktenskap ingår. Alla har i olika omgångar hotats av utvisning.

Problemet är nämligen att de i Migrationsverkets byråkrati inte hanterats som en familj. De är fyra olika ärenden. Anledningen är att de inte kom till Sverige samtidigt utan i omgångar.

”Olika ställen i processen”

– Utgångspunkten är att familjer ska hållas ihop som ett ärende. Men om någon familjemedlem hinner få ett beslut innan de andra anländer kan det bli så att man hamnar på olika ställen i handläggningsprocessen, säger Johan Rahm, presschef på Migrationsverket.

Men hur är det möjligt att utvisa en treåring som är född i Sverige och har en pappa som har arbete och uppehållstillstånd här?

– Jag förstår att det kan verka besynnerligt. Men ett barn som är fött i Sverige har inte automatiskt rätt att stanna här om det inte finns skyddsbehov på grund av omständigheterna i föräldrarnas hemland, säger Johan Rahm och förklarar att det visserligen finns en paragraf om ”synnerligen ömmande omständigheter” också men den omfattar i princip bara de med livshotande sjukdomar.

– Utan att kunna gå in på det här ärendet specifikt så är grunden för alla former av uppehållstillstånd som inte har med akut skyddsbehov eller synnerligen ömmande skäl att göra dessutom att man kan styrka sin identitet och i ett barns fall att föräldrarnas identitet är styrkt. Det är två domar i kammarrätten som fastslagit detta och det är ett absolut krav i dag, säger Johan Rahm.

Publisert: