Båtelson svarar: ”Jag investerade efter att jag lämnat ordförandeposten”

avEric Tagesson, Richard Aschberg

NYHETER

Per Båtelsson har, i ett mejl till Aftonbladet, besvarat några av de frågor vi ställt.

Han beskriver sin kompanjon Markus Maeuer som en ”världsledande forskare inom cellterapi”.

– Jag investerade efter att jag lämnat ordförandeposten i KS.

Per Båtelsson skriver i mejlet att han investerade i Polybiocept sommaren 2015 och Cellavos tidigt 2017. Han slutade som styrelseordförande på KS i december 2014.

1 av 3 | Foto: Håkan Flank/Pressbild
Per Båtelson.

Är det lämpligt att du som före detta styrelseordförande i Karolinska sjukhuset ingår i sådana här bolagsstyrelser?

– Jag investerade efter att jag lämnat ordförandeposten i KS. Jag har under flera decennier investerat i sjukvårdssektorn och är stolt över de bolag jag varit med att bygga upp. Självklart finns det inget som hindrar varken mig eller senare ordföranden att göra det efter avslutade uppdrag.

”Bra att hästceller kunde användas”

Vad säger du som vd för ett bolag om bolagets arbete med hästceller i Karolinskas laboratorium, ett arbete som nu är polisanmält för brott mot etiktillstånden?

– Det du syftar på är hästceller som använts i forskningssyfte i labbet på Karolinska. Det har inget med bolaget att göra. Däremot kollade jag upp frågan och tillstånds- och etikfrågorna utreddes noggrant av Jordbruksverket och inga legala hinder förelåg. Inom cellterapi måste man öva på hantering av celler, men det är svårt och dyrt att få tag på mänskliga celler så det var bra att hästceller kunde användas i forskningssyfte.

Polisen har tillgång till mejlkonversationer som du och Markus Maeurer har haft. Vad menade du i ett mejl från den 6 april 2016 som beskrivs i revisorernas rapport där det står att du är oroad ”för de okoordinerade åtgärder som Polybiocept gör och där du skriver om de potentiella konsekvenser det kan innebära för dig personligen inom branschen”?

– Jag har varit minoritetsägare i det här bolaget sedan 2015 och inte haft avgörande inflytande över bolagets utveckling. Vid den här tidpunkten ville jag se fler externa ägare så att vi kunde säkra underhåll och utveckling av patentportföljen.

”KI kände till avtalen”

Varför gick ni bakom ryggen på KI och slöt avtal med de två amerikanska bolagen Geneius Biotechnology och Lion Biotechnologies?

– Det är direkt fel. KI kände till avtalen. Dessutom har Karolinska Institutet Holding erbjudits att bli delägare i Polybiocept.

Hur mycket har du tjänat på de här affärerna?

– Jag ligger på minus. Jag har inte tjänat några pengar i dessa bolag. Jag har fått en engångsutdelning som jag skattat och återinvesterat, det vill säga hittills en förlust.

Varför delade Polybiocept, där du och Maeurer sitter i styrelsen ut över 10 miljoner till sina aktieägare 2016?

– Det var ett beslut majoritetsägarna fattade.

”Djupt beklagligt”

Kommer du fortsätta ditt samarbete med Markus Maeurer?

– Markus Maeurer är en världsledande forskare inom cellterapi som just nu framgångsrikt behandlar europeiska patienter. Hans forskning är väldokumenterad och publicerad i många av världens mest ansedda medicinska tidskrifter. Jag kommer att fortsätta som delägare.

Vad säger du om de patienter som uppger att de har blivit oetiskt behandlade av Maeurer och till alla dem som satte sitt hopp till forskningen som inte slutfördes?

– Jag tycker det är djupt beklagligt att svenska patienter gått miste om möjligheten till behandling. Problemet , som jag har uppfattat det, var att det gjordes långt gångna förberedelser för behandling av patienter som sedan stoppades av KI/KS.