Skandalkirurg genomförde experimentbehandling

avFredrik Rundkvist

Den svårt brännskadade mannen i 20-årsåldern fördes till Karolinska sjukhuset med akuta andningsproblem.

Stjärnkirurgen Paolo Macchiarini kopplades in – och inledde behandling utan vetenskapligt stöd och utan tillstånd. Efter en tid avled patienten.

– Det fanns inga bevis för att det skulle funka, säger Dag Lundberg, professor emeritus och specialist på intensivvård.

Den unge mannen kom till Karolinska sjukhuset, KS, i Stockholm med svåra lungskador och akuta andningsproblem. Lungorna var så skadade att vanlig respiratorbehandling inte fungerade.

Efter några dygn kopplad till den konstgjorda lungan på Ecmoavdelningen bedömdes hans chanser att överleva som allt mindre.

Foto: AP TT / NTB SCANPIX
Stjärnkirurgen Paolo Macchiarini kopplades in i fallet.

Det var i det skedet som stjärnkirurgen Paolo Macciarini kom in i bilden. Han var då gästprofessor på Karolinska institutet, KI, och bland annat känd för sin stamcellsforskning.

– Vi fick veta att det fanns en känd specialist som skulle kunna hjälpa till. I det läget är det klart att vi sa ja, säger mannens bror till Aftonbladet.

Efter nio dagar på KS påbörjades därför en okonventionell behandling med stamceller, utvunna ut patientens eget blod.

Familjen var informerad. Men något tillstånd från den etiska nämnden att testa den obeprövade metoden inhämtades aldrig.

Förbättrades inte

På kort tid gjordes 23 bronkoskopier, där läkarna förde ner instrument i lungorna och behandlade den skadade vävnaden med stamceller. Men mannens tillstånd förbättrades inte. Efter tio dygns experimentell behandling avled han av organsvikt.

Fyra år senare, 2015, publicerade Paolo Macchiarini en forskningsartikel om fallet i den vetenskapliga tidningen Respiration.

Utöver Macchiarini stod ytterligare 25 forskare och läkare som medförfattare till artikeln.

Sedan KI:s ledning uppmärksammats på artikeln inleddes en utredning om misstänkt forskningsfusk.

”Forskning snarare än vård”

Dag Lundberg, professor emeritus vid Lunds universitet, specialist på anestesiologi och intensivvård, kopplades in som sakkunnig.

I sitt yttrande till Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden slår han fast att de vidtagna åtgärderna "är att anse som forskning snarare än vård".

– Man kan göra det i sista hand, som ett sista halmstrå. Men i det här läget var det inte det sista halmstrået. Man hade kunnat lyfta luren och ringa för att få tillstånd för att göra detta, säger han till Aftonbladet.

– Teoretiskt var detta dessutom en väldigt dåligt underbyggd teknik utan något bevis för att det skulle kunna fungera.

Här handlar det alltså inte om att läkarna genom behandlingen vållat patientens död. Kritiken gäller att tillstånd aldrig inhämtades och att den vetenskapliga grunden för behandlingen var obefintlig.

– Det här innebar att man utsatte den här patienten för en mängd extra behandlingar och undersökningar, säger Dag Lundberg.

Fälls för forskningsfusk

Trots hans skarpt formulerade utlåtande ansåg expertgruppen att det inte fanns "grund för att fastslå oredlighet i forskning".

Men i januari i år meddelade KI att man ändå fäller Macchiarini och tre av hans medförfattare för forskningsfusk. I beslutet skriver KI att "Paulo Macchiarini, som huvudförfattare och initiativtagare till forskningsinsatsen, har ett särskilt stort ansvar för den oredighet som konstaterats.

Det var han som hade det huvudsakliga forskningsintresset i den händelseutveckling som föregick artikeln och som fick möjlighet att genomföra experiment av preklinisk natur på en människa."

KI har därefter begärt att artikeln ska dras tillbaka från tidningen Respiration.