Brå: Ny studie om härkomst kan behövas

Av: 

TT

Brottsförebyggande rådet, Brå, vänder nu i frågan gällande kartläggning av gärningsmäns härkomst.

Myndigheten uppger till TT att en ny studie kan behövas.

"Det kan nu konstateras att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen", skriver Brottsförebyggande rådet i ett skriftligt uttalande.

Majoriteten av de pojkar och män som dömts för gruppvåldtäkt är födda i länder utanför Europa, enligt en granskning som Aftonbladet gjort. Av 112 dömda under åren 2012–2017 var 82 födda utanför Europa. Ett liknande mönster framkommer i en granskning som Expressen gjorde tidigare i år, liksom även i den senaste officiella rapport som undersökte saken.

Brå har vänt

En rapport, som togs fram av Brottsförebyggande rådet 2005, visade att det är fem gånger vanligare att en gärningsman som begått sexbrott är utrikes född än inrikes född med två svenskfödda föräldrar.

Med anledning av den nya granskningen för Moderaterna åter fram kravet på att gärningsmäns härkomst ska kartläggas när det gäller sexualbrott, för att öka kunskapen och kunna sätta in rätt åtgärder. Regeringen har å sin sida sagt att det är upp till Brottsförebyggande rådet (Brå) att bestämma om en sådan undersökning behövs.

Hittills har Brå inte ansett det, kunskapsunderlaget på området har bedömts som tillräckligt. Men nu öppnar myndigheten alltså för en ny linje.

"Uppslag som behöver värderas är exempelvis någon form av uppdaterad studie av det slag som genomförts tidigare, någon form av studie om hur risker fördelar sig och vad som kan göras för att minska dem eller andra fördjupade studier", skriver Brå.

Fokus på offren

Brå utreder just nu på regeringens uppdrag varför sexualbrotten ökat de senaste tolv åren. I uppdraget ingick att om möjligt undersöka vilka gärningspersonerna är, men Brå valde att helt fokusera på offren istället.

En eventuell ny studie är dock inget som kommer att ske i en handvändning. Med de planeringstider som råder på Brå kan besked om saken ges tidigast i början av nästa år, enligt det skriftliga svaret.

I Brå-rapporten från 2005 poängteras att andelen av samtliga utrikes födda som är misstänkta för ett sexualbrott är mindre än en halv procent, och andelen som misstänks för våldtäkt och försök till våldtäkt är mindre än 0,3 procent.

De flesta som dömts för gruppvåldtäkter är födda utanför Europa, enligt en ny kartläggning. Brå har tidigare sagt nej, men vänder nu och uppger att en ny studie om brott och ärkomst kan behövas. Arkivbild.
De flesta som dömts för gruppvåldtäkter är födda utanför Europa, enligt en ny kartläggning. Brå har tidigare sagt nej, men vänder nu och uppger att en ny studie om brott och ärkomst kan behövas. Arkivbild.
Publisert:

LÄS VIDARE