Mordvittne hört i rättegång mot Ausonius

Foto: KRIHAN 3950B
John Ausonius.

avTT

NYHETER

Rättegången mot John Ausonius i tyska Frankfurt fortsätter, sedan domaren ogillat hans advokats begäran att åtalet läggs ned.
Under tisdagens förhandlingar har rätten hört det enda vittnet till det mord som begicks 1992 och som "Lasermannen" anklagas för.

Den numera pensionerade brottsutredaren Joachim Rose, som utredde mordet 1992, beskriver för rätten hur tyska polisen jobbade med fallet 1992.
Rose berättar om ledtrådar som utredarna följde, men som i de flesta fall visade sig vara återvändsgränder. Till sist återstod bara en – den så kallade "Casiomannen", det vill säga Ausonius.

Förhörde enda vittnet

Under tisdagens förhandlingar i Frankfurt har rätten även hållit förhör med det enda vittnet till skjutningen, en man som i dag är 83 år gammal. Hans minnen av det inträffade är numera vaga, eftersom det gått 25 år.
Ausonius försvarare har begärt att de förhör som gjorts med Ausonius i Sverige ska bannlysas från rättegången, eftersom han då inte blivit upplyst om sin rätt att tiga, något som krävs enligt tysk lag. Rätten har ännu inte tagit ställning till saken, men om den går på försvarets linje vore det ett bakslag för åklagaren.
En annan fråga är huruvida John Ausonius kommer att få genomgå ett lögndetektortest, som han själv begärt. Lögndetektortest har förekommit i tyska domstolar, men hör inte till vanligheterna.
– Jag måste hem och läsa på innan jag kan svara på om han får genomgå ett sådant test, sade åklagaren Nadja Böttinger under den första rättegångsdagen den 13 december.

”Inte rimlig tid”

Rätten har under tisdagen också tagit ställning till Ausonius advokat Joachim Bremers krav på att åtalet skulle läggas ner, med hänvisning till att det gått så lång tid från det att Ausonius först misstänkts för mordet på Blanka Zmigrod till att han nu ställs inför rätta.
Advokaten har hänvisat till Europakonventionen och allas rätt att ställas till svars inom rimlig tid. Under tisdagen ogillade advokatens dock den begäran och rättegången fortsätter som planerat.