Regeringen slår tillbaka om mejl

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:

Regeringen hävdar nu att Ekots uppgifter är felaktiga.

Inget mejl med känslig information om vapenfabriksamarbetet mellan Sverige och Saudiarabien har plockats bort ur regeringskansliets diarium, enligt Försvarsdepartementet.

Försvarsdepartementet lade vid lunchtid ut följande meddelande på sin hemsida:

"I media idag bekräftas tidigare lämnade uppgifter om att en enskild tjänsteman vid Försvarsdepartementet fick viss information om kopplingen mellan SSTI och FOI först i slutet av januari 2010, strax innan FOI åtgärdar problemen. Detta är sedan tidigare känd information. I inslaget påstås att en handling plockats bort, det är inte korrekt. Någon sådan handling har inte plockats bort från Försvarsdepartementets diarie. Handlingen har inte diarieförts. Delar av handlingens innehåll har använts som ett underlag inför Ewa Björlings resa till Saudiarabien i februari 2010. Delar av informationen finns därmed tillvaratagen på Försvarsdepartementet och återfinns i en annan diarieförd handling. Denna handling omfattas av sekretess och kopia är överlämnad till KU den 24 augusti 2012."

”I sak inget nytt”

Försvarsdepartementet hävdar också att regeringen sedan länge varit öppna med att man kände till kopplingen mellan SSTI och FOI. Så här skriver departementet:

"Media säger idag: "Mejlet bevisar att regeringen har varit informerad om att FOI, i strid med alla regler, tänkte låta Bulvanföretaget SSTI leda arbetet med vapenfabriken. Det står bland annat i mejlet att SSTI genom flera personer har en koppling till FOI. Problemet för regeringen är att man hela tiden hävdat att man inte känt till den här kopplingen. Mejlet visar att regeringen farit med osanning inför svenska folket.
Detta är inte korrekt. Företrädare för regeringen har vid flera tillfällen varit öppna med att de först under våren 2010 fick kännedom om att det fanns en koppling mellan SSTI och FOI. Därmed är dagens rapportering i sak inget nytt.”

Publicerad: