De livstidsdömda

I Aftonbladets unika kartläggning över Sveriges livstidsdömda fångar kan du söka bland fakta om 168 personer som dömts till livstid.

Vi har uppgifter om:
När, var och hur brotten som lett till livstidsdomarna begåtts
Fångarnas ålder
Vilket motiv de hade
Vilken relation de hade till sina offer
I granskningen ingår de 168 livstidsdömda personer som avtjänar sitt straff i Sverige, inklusive ett par undantagfall där personen utlämnats till sitt hemland.

Underlaget till granskningen är domar och andra dokument från domstolar och kriminalvården. Länkar till artiklar som skrivits om fallen finns också tillgängliga.

ÄMNEN I ARTIKELN