Barn utvisas till Azerbajdzjan trots dödshot från föräldrarna

”Det här beslutet strider mot all mänsklighet”

Får inte stanna Syskonen Raul och Billur bor i ett familjehem i Sverige. Nu vill Migrationsverket utvisa dem och deras psykiskt sjuka föräldrar till Azerbajdzjan
Får inte stanna Syskonen Raul och Billur bor i ett familjehem i Sverige. Nu vill Migrationsverket utvisa dem och deras psykiskt sjuka föräldrar till Azerbajdzjan

Syskonen Raul, 7, och Billur, 9, ska utvisas till Azerbajdzjan.

Detta trots att deras psykiskt sjuka föräldrar sagt att de kommer ta både barnens och sina egna liv om de utvisas.

– Det här beslutet strider mot all mänsklighet, säger syskonens juridiska ombud Arvid Danielsson.

Aftonbladet har tidigare berättat om syskonen Raul och Billur som är familjehemsplacerade hos Lisa Breiting och Patric Hagemeister utanför Falun.

Där har de bott i två och ett halvt år, eftersom deras föräldrar har psykiska problem och inte klarar av att ta hand om sina barn.
Syskonen har levt nästan hela sina liv här.

Flydde tortyr och hedersvåld

2005 kom Billur, då 14 månader gammal till Sverige, tillsammans med sina föräldrar som flytt hemlandet Azerbajdzjan på grund av tortyr och hedersvåld.
I dag är hon nio år, och har i Sverige fått en lillebror, Raul, som i dag är sju år.
Eftersom syskonens mamma och pappa lider av psykiska problem, och mamman under långa perioder varit inskriven på psykiatrisk klinik, traumatiserad av upplevelserna i hemlandet har socialtjänsten i Sverige beslutat att barnen ska vara familjehemsplacerade.

De är helt och hållet integrerade i Sverige och har knutit an väl till familjehemsfamiljen.
– De är precis som våra andra barn – jättefina, berättade familjehemsmamman Lisa Breiting för Aftonbladet i oktober.

"Direkt livsfara"

I maj förra året beslutade Migrationsdomstolen att utvisa barnen, tillsammans med föräldrarna ochhögsta instans fastslog beslutet.
Detta trots en ny LVU-utredning som visat på direkt livsfara för syskonen.
”Föräldrarna har i samtal med socialtjänsten och psykiatrin uttryckt att de vid en eventuell hemresa inte kommer ha något annat val än att ta sina och barnens liv,” står det i utredningen.

Men efter att fallet uppmärksammats i bland annat Aftonbladet pausade Migrationsverket verkställigheten av beslutet.
– Det som hänt är att det kommit in nytt underlag från socialtjänsten i ärendet, och då inhiberar vi direkt, för vi måste se vad det här nya underlaget betyder, sa Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket i oktober.

Utvisningen ska verkställas

Men nu har det beslutats att utvisningen trots detta ska verkställas.

– Jag är oerhört upprörd, det här är det värsta ärende jag varit med om, säger barnens ombud Arvid Danielsson.

Han berättar att barnens föräldrars psykiska hälsa blivit "dramatiskt sämre".

– Och det finns det läkarutlåtande på. Dessutom anser ju socialtjänsten att barnen inte kan bo med föräldrarna på grund av en överhängande risk för att de tar livet av sig själva och barnen – det är ju också skälet till att svenska myndigheter tvångsomhändertagit barnen.

"Sätter dem på ett plan"

Men nu har Migrationsverket alltså beslutat att barnen ska återförenas med sina föräldrar och utvisas till Azerbajdzjan.

– De lämnar över ansvaret för barnen till Azerbajdzjans myndigheter. Men barnen har bott här hela sina liv, och talar inte azerbajdzjanska. Migrationsverket kör helt över socialtjänstens bedömning och sätter dem på ett plan med deras sjuka föräldrar.

– De sätter tilltro till att psykiatrin i Azerbajdzjan ska kunna hjälpa föräldrarna, trots att år av vård här inte har fått dem att må bättre.

"Inte hinder mot utvisning"

Migrationsverket skriver i sitt beslut:

”Omständigheten att föräldrarna har uttalat hot om att de vid en utvisning kommer att begå utvidgat självmord innebär inte enligt Migrationsverket att det föreligger medicinska hinder mot utvisning.”

Att barnen levt så gott som hela sina liv här är inte heller något hinder, skriver Migrationsverket.

Familjehemsmamman Lisa Breiting är chockad över beslutet. Hon säger att de nu berättat för Raul och Billur om beslutet.

– Men vi har sagt till dem att vi inte tänker gå med på det. Att vi aldrig ger upp.

– Det är helt sjukt. De slits upp från den enda trygghet de någonsin känt för att placeras på ett barnhem i ett land där de inte ens talar språket.

"Inte lagligt stöd"

Mikael Ribbenvik är operativ chef på Migrationsverket.

- Vi har kommit fram till att det inte finns något lagligt stöd för att låta dem stanna kvar, säger han.

En av anledningarna är att lagstiftningen kring LVU-placerade barn ändrades för några år sedan. Tidigare kunde det vara en "ny omständighet", även om det skett efter domstolens avgörande som man kunde ta hänsyn till när man omprövade ett utvisningsbeslut.

- Men det kan vi inte längre. Det kan vara svårt att förstå, men så ser lagen ut.

Mikael Ribbenvik säger att det nu ska påbörjas en utredning av förhållandena i Azerbajdzjan.

- Vi måste, tillsammans med socialtjänsten, förvissa oss om att det finns ett godtagbart mottagande där - att barnen får det de behöver, vilket inte behöver betyda svensk standard. Men finns det inte det så får man göra en ny bedömning.

Verkställigheten kan stoppas

Då, föreligger, säger han, "praktiskt verkställighetshinder".

Ett exempel på när det inte är "godtagbart mottagande" kan vara språksvårigheter.

- Ja, eller att det inte finns personal nog, eller näringsrik mat. Det finns många saker som vi tittar på innan ett beslut om utvisning kan verkställas.

Publisert: