Varnar för extrempartier

EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) uttryckte oro för framväxande extremism och främlingsfientlighet i EU när hon talade på Folk och Försvars rikskonferens.

Hon hävdade att främlingsfientliga och nationalistiska partier inte haft sådant inflytande på nationella parlament sedan andra världskriget.

Malmström varnade för effekten på Europasamarbetet om sådana partier får stora framgångar i EU-valet 2014.

Foto: LASSE ALLARD
Cecilia Malmström.

EU-kommissionär Cecilia Malmström varnar för framgångar för främlingsfientliga och nationalistiska partier i EU-valet 2014.

– Det är ett reellt hot, säger hon.

Malmström pekar på att högerextrema partier växer sig allt starkare i den ekonomiska krisens Europa, samtidigt som de blir bättre på att samarbeta och börjar bilda gemensamma europeiska plattformar.

Franska Front National och ungerska Jobbik finns redan i EU-parlamentet. De är, enligt EU-kommissionären, högljudda, men har ganska lite inflytande.

– Men ju fler de blir och ju mer välorganiserade de är, desto större hot blir de i EU-parlamentet, som är fullt medbestämmande i lagstiftningsfrågor, säger Malmström.

– Skulle de bli en av de större grupperna, så kan de verkligen påverka. Det är bekymmersamt.

"Direkt obehagliga"

Förutom att de oftast är emot Europasamarbetet, är de är direkt obehagliga i många värderingsfrågor, uppger Malmström.

Hon talade på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen på söndagen. Där uppmanade hon fler EU-ledare att stå upp mot främlingsfientlighet och intolerans.

– Det finns alldeles för stor tendens att fiska i grumliga vatten, sade hon och kallade vissa länders hantering av romer för en skamfläck i Europa.

Ny strategi

Även EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) är oroad för högerextrema framgångar i EU-valet.

– Nu är det också rena nynazister som kommer att ställa upp, som Gyllene Gryning i Grekland, säger hon.

Ohlsson pekar också på att högerextrema partier i Europa har en ny strategi och blivit socialt aktiva för att vinna bredare stöd. Hon nämner som exempel grekiska högerextremister som hjälper gamla utsatta kvinnor och delar ut mat till fattiga och tyska nynazister som arrangerar julfirande för ensamstående mammor och startar sportklubbar.

TT