Nationalekonomer: ”För höga betyg i friskolorna”

avNiklas Eriksson

Vill ha externa rättare för mer rättvisa resultat

Foto: Scanpix

Friskolorna ger högre betyg till sina elever än de kommunala skolorna.

Nu vill nationalekonomerna Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos skapa mer rättvisa resultat.

Med externa provrättare.

Bedömningarna av skolbarnens provresultat på de nationella proven varierar rejält beroende på skolformen. Generellt är friskolorna mer generösa och ger högre betyg än de kommunala, trots att utomstående bedömningar anser att resultaten är likvärdiga.

Det skriver nationalekonomerna Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos från Stockholms universitet på Dagens Nyheters Debatt i dag där de presenterar resultaten av sina undersökningar.

Kan förklara friskolornas resultat

”För högstadiet är avvikelsen i bedömningen så stor att den kan förklara en betydande del av det resultatförsprång som fristående skolor i andra undersökningar uppvisat gentemot kommunala skolor” skriver de.

Därför föreslår de ett nytt sätt att rätta de nationella proven.

”En mer attraktiv väg mot ökad likvärdighet i provbedömningen vore därför att övergå till extern rättning av de nationella proven. Detta är inte gratis och det skulle göra administrationen av proven mer komplicerad än i dag även om elektroniska prov kan förenklaprocessen” skriver de på DN Debatt.

Löser inte alla problem

Till exempel kan lärare från en annan skola rätta proven. De säger att det inte löser alla problem med provbedömningar men:

”Däremot kan det vara ett medel för att stärka elevernas rättsäkerhet och förbättra skolsystemets funktionssätt i stort”.