Stefan Löfven

SD-smocka mot Löfven

avLena Mellin

Ny kalldusch för regeringen: Förtroendet för Åkesson är lika stort som för statsministern

1 av 3 | Foto: URBAN ANDERSSON
Jimmie Åkesson.

Svenska folket har lika stort förtroende för Jimmie Åkesson som för statsminister Stefan Löfven. Så ser det ut i svensk politik i dag.

Den nya mätningen från Aftonbladet/Inizio understryker regeringens mycket utsatta läge.

Männen har störst förtroende för SD-ledaren Jimmie Åkesson, kvinnorna för Jonas Sjöstedt (V) medan den yngsta väljargruppen sätter Annie Lööf (C) överst.

Ingen av regeringens tre partiledare, varken S-ledaren Stefan Löfven eller MP:s Gustav Fridolin och Åsa Romson toppar någon av listorna.

Dagens Aftonbladet/Inizio mäter förtroendet för partiledarna och är ytterligare ett tecken på att regeringen befinner sig i ett mycket prekärt läge.

”Politik är en förtroendebransch”, är ett uttryck som är vanligt i politiken. Men förtroendet för de båda regeringspartiernas ledare lämnar för närvarande en hel del att önska.

Visserligen har förtroenderaset för Stefan Löfven (S) och Gustav Fridolin (MP) i förra mätningen hejdats. Men de ligger kvar på en fortsatt låg nivå. Miljöpartiets språkrör ligger sist och näst sist i mätningen. Så ska det inte se ut för ett regeringsparti.

Annie Lööf (C)

Den föräldralediga C-ledaren är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Så var det i den förra mätningen i oktober och så förblir det i den här.

Märkligt kan tyckas eftersom Annie Lööf knappast deltagit

i debatten sedan hon fick sin dotter i början av september. De andra partiledarna borde fundera av på vad hon gör som är så rätt i väljarnas ögon. Och vad de själva gör som är så fel.

Men allt är inte odelat positivt. Att Lööf väcker känslor bevisas av att hela

30 procent inte har något förtroende alls för henne.

Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för hennes vikarie, Anders W Jonsson, är 17 procent.

Jan Björklund (L)

I förra mätningen låg Liberalernas ledare på femte plats. I den här ligger han tvåa. Det ökande förtroendet är lite svårförklarligt.

Sedan den förra mätningen har Björklunds parti visserligen bytt namn. Men det gäspar väljarna över, så det är inte förklaringen.

Björklund är alltid en tydlig politiker. Men har han hörts mer än vanligt under de senaste 2,5 månaderna? Nej, det är inte heller förklaringen.

Noteras bör att Jan Björklund nu är den partiledare som minst andel helt saknar förtroende för. Det kan bero på att han nu är den till tjänsteåren äldste, Jimmie Åkesson undantagen.

Men han har fortsatt problem med de kvinnliga väljarna. Deras förtroende är avsevärt lägre än männens.

Anna Kinberg Batra (M)

Förtroendet för M-ledaren ligger långt under företrädaren Fredrik Reinfeldts. När han stod på topp, för fem år sedan, hade 72 procent stort eller mycket stort förtroende för honom. Men inte heller han hade det lätt i början, vilket kan vara en tröst för Kinberg Batra. Den väljargrupp där M-ledaren har det motigast är de unga, under 30.

Jimmie Åkesson (SD)

Enligt väljarbarometrarna är det bara ett par procent som skiljer S, M och SD. Därför är det inte konstigt att ungefär lika många har stort förtroende för Löfven, Kinberg Batra och Åkesson.

Det är mer förvånande att ledare för mindre partier som Centern och Liberalerna har större förtroende bland väljarna än ledarna för de större partierna.

Åkesson har fortsatt problem med de kvinnliga väljarna. 21 procent av dem har stort eller mycket stort förtroende för SD ledaren medan 38 procent av männen har det.

Men bland de egna väljarna är han gud. 92 procent av SD-väljarna har stort eller mycket stort förtroende för honom. Motsvarande siffra för Jonas Sjöstedt och Annie Lööf är 86 respektive 80 procent. De utgör topptrion i kategorin stöd från de egna.

Stefan Löfven (S)

Det är väldigt tråkigt för Stefan Löfven att förtroendet är så lågt för honom. Normalt brukar förtroendet för statsministern stärkas rejält när det är kris. Så var det exempelvis för Göran Persson efter 11 septemberattentaten 2001 och för Fredrik Reinfeldt i samband med finanskrisen.

Men för Löfven har det varit precis tvärtom. Förtroendet för honom störtdök när flyktingkrisen blev akut i höstas. Då rasade förtroendet för honom med sju procentenheter. Och på den nivån ligger förtroendet kvar.

Den interna uppbackningen sviktar också. I höstas hade 88 procent av S-väljarna stort eller mycket stort förtroende för honom. Nu är siffran 61 procent. Den troligaste orsaken till det svaga förtroendet är regeringens valhänta hantering av flyktingkrisen.

Om väljarkollektivet enbart bestod av kvinnor skulle förtroendet för Löfven vara högre. 26 procent av männen och 32 procent av kvinnorna har stort eller mycket stort förtroende för statsministern.

Jonas Sjöstedt (V)

Också V-ledaren har högre förtroende bland kvinnor än bland män. Även förtroendet för honom sjönk kraftigt i höstas och har inte återhämtat sig än.

Sedan Decemberöverenskommelsen, DÖ, dog i höstas har Vänsterpartiet hamnat lite i skym­undan. Möjligen avspeglar sig det i förtroendesiffrorna för Sjöstedt.

Ebba Busch Thor (KD)

Det starkt ökade förtroendet för KD:s Busch Thor är den största förändringen i den här mätningen. Orsaken är troligen att hon nu hunnit etablera sig på ett helt annat sätt än vid den förra mätningen i höstas.

Då hade hon precis kommit tillbaka från föräldraledigheten och hamnade direkt i hetluften då KD:s riksting röstade ner

Decemberöverenskommelsen, DÖ. Bush Thor har också varit aktiv i flyktingdebatten.

Till skillnad från andra partier med kvinnlig ordförande är förtroendet för KD-ledaren högre bland män än bland kvinnor.

Gustav Fridolin (MP)

Också Fridolin drogs med i fallet för de röd­gröna ledarna i höstas. Inte heller han har kravlat sig upp ur gropen än. Nu ligger han näst sist, i föra mätningen var han trea från slutet.

MP-röret ligger betydligt bättre till bland unga och kvinnor än bland män. I den gruppen har bara 18 procent stort eller mycket stort förtroende för honom.

Åsa Romson (MP)

Förtroendet för det kvinnliga språkröret har varit i botten under lång tid. Det ligger kvar på samma låga nivå. Hela 62 procent har inget förtroende alls för henne. Inte ens Jimmie Åkesson ligger lika illa till.  Bland MP:s egna väljare har 39 procent stort eller mycket stort förtroende för henne. Även det är mätningens sämsta siffra och klart under Gustav Fridolin vars notering är 60 procent.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år. Undersökningen omfattar 1 486 intervjuer bland allmänheten under perioden 14-18 december 2015 och genomförd som en webbundersökning.

Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare. Har du mycket stort, stort, litet eller inget förtroende för...?

Anna Kinberg Batra

Jan Björklund

Annie Lööf

Ebba Busch Thor

Stefan Löfven

Jonas Sjöstedt

Gustav Fridolin

Åsa Romson

Jimmie Åkesson

Anders W Jonsson

Respondenterna fick också ange huruvida de känner till partiföreträdarna eller ej.

ARTIKELN HANDLAR OM