De vill ha struktur, ordning och reda

Av: Petter Ovander

Publicerad:
Uppdaterad:

Struktur, ordning och reda.

Återigen förenas 90-talisterna med 40-talisterna.

Hellre ett jobb mellan nio och fem – än frihet att själv bestämma över sin arbetstid.

– 60-talisterna är de som mest uppskattar friheten att jobba när de vill, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio.

Aftonbladet/Inizio har frågat 2 049 svenskar hur de ser på arbetslivet. Undersökningen är en del av granskningen Min generation och svaren visar att det skiljer sig mellan generationerna.

Generation köttberg, 40-talisterna, är på en punkt rörande överens med Generation ordning, 90-talisterna: Det viktiga är att ha ett jobb – inte att kunna jobba när man vill.

Hellre jobba nio till fem, än frihet att välja arbetstid.

– De här båda generationerna tycker alltså snarare att det är viktigt med struktur och ordning och reda, säger Karin Nelsson.

Svaren stämmer bra med andra generationsstudier som visat att de yngsta – 90-talisterna – tar livet allvarligare sina föräldrar, födda på 60- och 70-talet.

Yngst och äldst delar värderingar

De delar därmed värderingar och beteenden hos de äldsta generationerna – som tydligt slår fast att det viktiga är att ha ett jobb.

För de som i dag är föräldrar med barn hemma – generationerna i 30- och 40-årsåldern – är det viktigt att själv kunna styra över arbetstiden, men det är också viktigt att ha en förutbestämd och angiven arbetsplats att gå till.

Omkring 35 procent av 70-och 80-talisterna svarar att det är mycket eller ganska viktigt med en angiven arbetsplats.

Vill passa in på arbetsmarknaden

Tidigare generationsundersökningar har visat att unga i dag utbildar sig för att passa in på arbetsmarknaden.

– De yngsta generationerna har speciella planer med sina liv. Livskvalitet och självförverkligande är viktiga värden för dem, men deras syn på arbete kommer ofta på kollisionskurs med samhällets krav, säger Karin Nelsson.

Att inte få ett jobb är det som oroar 90-talisterna allra mest.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN