Så har oron ökat efter våldsamma dåden i sommar

Mordet på Lisa Holm, granatattackerna i Skåne och knivdådet på Ikea. Efter sommarens dramatiska händelser har människors känsla av otrygghet ökat, visar Aftonbladet/Sverige tycker.

Statsminister Stefan Löfven tog upp oron i sitt sommartal.

– Nu mer än någonsin krävs beslutsamhet, det krävs samarbete, det krävs en benhård vilja från var och en av oss att ta makten över vårt samhälles framtid.

För fjärde gången äntrade Stefan Löfven scenen i Vasaparken i Stockholm för sitt sommartal, men det var första gången som statsminister.

Han inledde med att tala om 2015 som "orons sommar", där de många våldsdåden kommer att gå till historien. Samtidigt påminde han om att den Nationella trygghetsundersökningen trots detta visar på motsatt bild, att tryggheten ökar och brotten mot enskilda minskar.

I Aftonbladet /Sverige tyckers-mätning står det klart att människor känner sig allt mer otrygga.

Efterlyste ”anständighet”

För ett år sedan rangordnade endast 9 procent frågan som en av de allra viktigaste politiska utmaningarna. I dag har den siffran mer än fördubblats, i augusti i år anser 20 procent att lag och ordning är en mycket viktig fråga.

Allra störst vikt har frågan för personer i åldrarna 30-49 år, framförallt män, och de som sympatiserar med SD, M och KD.

I spåren av den ökande oron har tonläget i samhällsdebatten höjts. Det markerade statsministern kraftfullt emot.

– Vi ser en ökad polarisering i vår offentliga debatt, där människor visar oförståelse, ovilja, och allt oftare hat mot varandra. Och vi ser avskyvärda attacker mot tiggare och asylboenden. Det här fyller mig med en oro. Jag vet att ni känner den också. Men jag fylls också av en övertygelse, starkare än någonsin förr, att vi ska samla Sverige för att vända utvecklingen.

Samtidigt efterlyste Stefan Löfven "anständighet".

– Det är inte arbetslöshet som får en fullvuxen man att häva ur sig hat mot en ung kvinna på nätet. Som får en förälder att skriva att tiggare borde skjutas. Som får en vänsterextremist att hota någon för att den har högeråsikter. Det är något annat. Det är en ovilja att förstå varandra. En oförmåga att se de allvarliga konsekvenserna av sina egna ord. Och en avsaknad av allmän, mänsklig anständighet.

”Vapnen ska bort från Sveriges gator”

Regeringens svar på den ökande otryggheten består, enligt Löfven, av flera delar. Som mer resurser till särskilt utsatta områden för att öka människor trygghet direkt, men också att skärpa straffen för en rad brott, däribland olovlig hantering av explosiva ämnen.

– Det är ett stort, svårt och tidskrävande arbete, men det måste göras. Vapnen ska bort från Sveriges gator.

Samtidigt varnade statsministern för att beskylla utsatta grupper för problemen.

– Att peka på några människor och säga "bara de inte vore här så vore allt bra", det är inte lösningen. Det är att se till att människor kommer i arbete och ungdomar och barn i utbildning, så man känner att man är med i ett framtidsprojekt.

Publisert: