Bankens nya hårda bolånekrav

Publicerad 2015-06-09

Statliga banken SBAB inför ett nytt hårdare lånetak.

Från i sommar får ingen låna mer än 6,5 gånger sin årsinkomst.

– Nu kommer vi att införa en skarp parameter, säger Klas Danielsson, SBAB:s vd, till DN.

Orsaken till det nya lånetaket är statliga banken SBAB:s oro för en kraftig prisuppgång på bostäder och hushållens ökade skuldsättning, rapporterar DN. Det kräver att reglerna skärps och SBAB:s metod är att införa ett nytt lånetak.

– Nu kommer vi att införa en skarp parameter där gränsen går vid 5-6,5 gånger bruttoinkomsten, säger Klas Danielsson till DN.

Den med en månadslön på 20 000 kronor skulle få låna max 1 560 000 kronor. Men det är inte säkert att alla får låna ända upp till max.

Vid fem gånger årslönen görs en individuell prövning som kan innebära stopp för vissa låntagare.

Hårdare krav

De nya reglerna ska börja gälla under sommaren. Andra åtgärder för att dämpa lånelusten kan bli aktuella, enligt tidningen.

SBAB:s nuvarande regelverk bygger på samma idé som andra banker använder sig av. I den görs bedömningen med hänsyn till hur mycket hushållen de har kvar när de betalat boendekostnaden.

Men den metoden är inte tillräcklig längre, hävdar SBAB. Hårdare krav krävs i stället som motvikt till riskerna med prisuppgången.

Hitta bästa bolånet ✓ Jämför
räntor

Följ ämnen i artikeln