Läkarmiss ledde till 4-årings död

RESELE. Anna, 4, led av svåra magsmärtor och avled hastigt i sitt hem förra sommaren.

Först efter flickans död hittade man en stor cancertumör i hennes kropp.

Nu har sjukvården gjort en lex Maria-anmälan där den interna utredningen visar på en rad brister.

Den direkta dödsorsaken när flickan dog den 24 juli 2017 var ett hjärtstillestånd. Men vid obduktionen hittades en njurtumör på 360 gram som sjukvården missat.

Det trots att familjen besökt sex olika läkare på två olika sjukhus mellan den 27 juni fram till dess att hon dog.

1 av 5 | Foto: Olle Melkerhed

Dödsfallet anmäldes till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, och nu har sjukvården i regionen anmält sig själva enligt lex Maria.

– Jag tycker att det är bra men jag förstår fortfarande inte varför hon inte röntgades eller undersöktes med ultraljud, säger hennes mamma Polina Allemann.

Flera felaktiga diagnoser

Familjen flyttade från Schweiz till Sverige i juli 2016. I december samma år blev Anna sjuk och fick diagnosen diabetes som behandlades med insulin.

I juni 2017 fick Anna svåra magsmärtor och familjen åkte till akuten på Sollefteå sjukhus.

– Där sa de att det var förstoppning och gaser och vi skickades hem med lavemang och smärtstillande, berättar Polina.

Sjukhusbesöken fortsatte med olika förklaringar till Annas smärtor. Någon gång förklarades flickans besvär som nervös mage.

Men inte en enda gång gjordes en grundligare undersökning.

– En läkare ville göra en röntgen men kunde inte på grund av brist på personal. För mig är det ett tydligt bevis på att sjukvården i Västernorrland inte fungerar, säger Polina.

”En allvarlig vårdskada”

I den lex Maria-anmälan som nu gjorts framgår att den missade diagnosen av njurtumör beror på brister i kommunikation samt kompetens och bedöms som en allvarlig vårdskada.

Utredningen har även visat på bristande rutiner och dokumentation kring handläggning av barn med diabetes.

Polina Allemann är både arg och besviken på vissa av slutsatserna.

Hon tycker att utredningen fokuserar för mycket på diabetes och inte ger några svar på varför tumören inte upptäcktes.

– Anna  dog inte på grund av diabetes utan på grund av tumören. Vi gjorde allt vi kunde men fick ändå inte den hjälp vi behövde, säger hon.

”En mindre felhändelse”

Aftonbladet har sökt Maria Meidell, den läkare som var ansvarig för utredningen. Till SVT säger hon att en mindre felhändelse ledde vidare till att flickan inte behandlades korrekt.

– Det är respektlöst mot Anna att säga att det är en mindre felhändelse, inget barn ska behöva dö som hon gjorde, säger Polina.

Enligt utredningen berodde många misstag på att kommunikationen mellan sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik brast.

– Hade allt gått rätt till hade flickan blivit undersökt grundligt tidigare och kanske hade man hittat tumören då, säger läkaren Maria Meidell till SVT.

Annas cancer var av typen Wilms tumör, en elakartad njurtumör som diagnosticeras med hjälp av ultraljud och skiktröntgen och kan opereras bort.

I dag blir nästan nio av tio barn med diagnosen friska.

Prover slarvades bort

Av händelseanalysen framgår bland annat att ett blodprov som kunde fastställa vilken typ av diabetes hon hade slarvades bort. Dessutom visade andra blodprov på värden som kan tyda på förekomst av tumörer. Även detta missade läkarna.

De ansvariga verksamhetscheferna har tagit fram handlingsplaner efter det som hänt, för att förhindra nya misstag.

– Anna var underbar, en ängel på jorden. Jag kan aldrig få henne tillbaka men jag hoppas att det kan leda till någon förändring, att läkarna tänker till, säger Polina.

ARTIKELN HANDLAR OM