Folket vill inte ha spionerna

Publicerad:
Uppdaterad:

Motståndet är störst bland unga män

Sju av tio unga vuxna gör tummen ner för FRA-lagen.

Det visar Aftonbladet/Sifo.

Sifo har på Aftonbladets uppdrag frågat ett riksrepresentativt urval på 1 000 personer runt om i landet om de är för eller emot FRA-lagen.

Undersökningen, som genomfördes i går och i onsdags, visar att nästan hälften av svenskarna, 47 procent, är motståndare till den omdebatterade lagen.

36 procent är för – och 17 säger att de inte har någon uppfattning.

Hälften vill slippa

Undersökningen visar också följande:

Män är betydligt mer kritiska än kvinnor.

67 procent i åldrarna 18–29 är negativa. I denna grupp är fyra av fem män missnöjda, medan drygt hälften av kvinnorna gärna sluppit lagen.

Arbetare är lite mer negativa än tjänstemän.

Motståndet är störst i Västsverige, tätt följt av Stockholm.

Vänsterblockets väljare är betydligt mer kritiska än alliansens.

Men Aftonbladet/Sifo visar även att lagen inte är så kontroversiell att väljarna tänker rösta annorlunda i nästa val. Fem procent har bytt eller överväger att byta parti.

Av dem vandrar tre procent över blockgränsen.

Försvarsminister Sten Tolgfors (m) drar av siffrorna slutsatsen att debatten blivit en höger–vänsterfråga.

– Det socialistiska blockets väljare är betydligt mer kritiska än alliansens. Socialdemokraterna har inte tagit ansvar i den här svåra frågan, säger Tolgfors.

Men nästan hälften av svenskarna är emot, oavsett blocktillhörighet?

– Jo, men jag noterar att variationen är stor i olika åldersgrupper. Det är framför allt de unga som är motståndare.

Men motståndet är alldeles oavsett detta stort?

– Inte bland moderata väljare.

Den här debatten är långt ifrån över. Finns det en risk för att den blir en allvarlig belastning för alliansen?

– Jag tror att dimmorna steg för steg kommer att skingras. Det har i debatten funnits en lång rad påståenden som inte stämmer.

Kritiska väljare

Centerpartiet har med 48 procent störst andel kritiker inom alliansen.

– Undersökningen visar att det här inte är en partibytarfråga. Debatten verkar inte ha påverkat opinionen i särskilt stor utsträckning, säger partisekreteraren Anders Flanking (c).

Era väljare är mest kritiska inom alliansen?

– Ja, och det respekterar vi. Det är viktigt att det förs en debatt. Resultatet är ett tecken på att vi är ett genuint liberalt parti där det är tillåtet med olika uppfattningar.

Sifo telefonintervjuade i går och i förrgår ett riksrepresentativt urval på 1 000 personer över 18 år.

Publicerad: